Strejken er udsat i 14 dage

Forligsmanden har udskudt konflikten i 14 dage.


- Det er et positivt tegn, at forligsmanden har vurderet, at parterne nærmer sig hinanden så meget at der er grobund for en udsættelse af konflikten, siger Anne Marie Lassen-Nielsen, formand for Ansatte Dyrlægers Organisation og medlem af Akademikernes forhandlingsudvalg for den offentlige sektor.


- Vores krav er beskedne. Vi ønsker blot, at lønudviklingen i det offentlige skal følge det private på samme måde, som den altid har gjort. Vi ønsker at sikre offentligt ansattes arbejdsvilkår ikke udhules. Vi ser frem til, at der findes en løsning, så en konflikt undgås, siger Anne Marie Lassen-Nielsen.


 Der er udsendt særligt konflikt-nyhedsbrev og alle er informeret om, hvad de skal foretage sig. Vi holder desuden hjemmesiden opdateret med den seneste udvikling.​

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter