TR-kurser med ledige pladser

Er du tillidsrepræsentant (TR), og har du lyst til at pudse din viden af?

Akademikerne gennemfører nu i efteråret 2017 en række kurser, og der er stadig plads på følgende:

  • TR-BASIS: TRs rolle i lønsystemet. 3. og 4. oktober på Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart. Her vil du blive fortrolig med basisløn og tillæg, kriterier for tillæg, forhandlingssystemet, løntekniske begreber og beregninger samt de økonomiske rammer for den lokale løndannelse.
  • TR-BASIS: TR - et spørgsmål om indflydelse. 1. og 2. november på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense. På kurset arbejdes bl.a. med  rammerne for dit arbejde i SU/MED, herunder relevante emner og prioritering af indsatsområder, samt hvad en akademisk personalepolitik kan indeholde, og hvordan den bliver operationel.
  • TR-BASIS: TR - forhandling med succes. 22. og 23. november på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. Du får konkret viden om den gode forhandlingsproces, grundlag for at kunne agere ved modstand under forhandlingen, forståelse for at bruge egen styrke samt redskaber til håndtering af forventninger fra baglandet.
  • TR-OVERBYGNING: Personlig Power. 25. og 26. oktober på Hotel Opus, Horsens. Du bliver præsenteret for værktøjer til brug for den enkelte deltager inden for området personlig gennemslagskraft, aflæsning af eget og andres energiniveau og ansvarlighed. Derudover får du teknikker til kortlægning af det personlige potentiale.
  • TR-OVERBYGNING: Få budskabet igennem - retorik for tillidsrepræsentanter. 7. og 8. november på Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle. Kurset vil give dig teoretisk indsigt og praktisk erfaring med at fange og fastholde tilhørernes opmærksomhed, fokusere et budskab, fremlægge i forskellige mundtlige situationer, skabe troværdighed, argumentere, give og modtage konstruktiv kritik og arbejde med stemme og krop.

Læs mere om TR-kurserne

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter