Tilbud til ledige medlemmer i Region Hovedstaden

Ansatte Dyrlægers Organisation tilbyder alle ledige medlemmer i Region Hovedstaden at deltage på det kompetencegivende kursus: MedTech RA Officer.

Kursus tilbydes AC'er gennem jobcentrene.

Via dette link kommer du ind på hjemmesiden for De Regionale Arbejdsmarkedsråd > Positivliste for den regionale uddannelsespulje.

Fortsæt via "Se den aktuelle liste", og klik herefter ind under "Akademisk arbejde", hvor man kan se de forskellige muligheder, herunder MedTech RA Officer. 

Vær opmærksom på, at der er meget kort tilmeldingsfrist – allerede 1. november 2016.

Tilmelding skal ske via dit jobcenter, hvor du skal søge om at følge kurset som et tilbud om aktivering. Jobcentret skal udarbejde en jobplan sammen med den ledige, før man må begynde på kurset.

 

MedTech RA Officer

Formålet med uddannelsen er at give dig et bredt overblik over de regulatoriske aspekter, som knytter sig til medicinsk udstyr, på et grundlæggende niveau. Du får en række regulatoriske kompetencer, som er helt essentielle for at kunne arbejde i og forstå medicobranchen.

På uddannelsen får du viden om og forståelse for den menneskelige organismes opbygning og funktion hos raske og syge mennesker.

Der sættes fokus på hvordan du understøtter udvikling af personsikkert medicinsk udstyr ved at arbejde efter et kvalitetssystem. Du lærer hvordan kvalitetssystemer til medicinsk udstyr er opbygget, hvilke handlinger der skal fortages for at opnå denne sikkerhed, og hvorfor markedsovervågning efterfølgende er lovpligtig.

Du får kendskab til forskellige typer af materialer og til kravene til klinisk evaluering. Du lærer om kravene til en klinisk evalueringsrapport, herunder hvordan en litteratursøgning skal dokumenteres. Derudover får du en introduktion til kliniske afprøvninger og hvilke regler, der gælder på dette område samt en introduktion til brugervenlighedsstudier og hvordan de adskiller sig fra kliniske studier.

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter