Udtalelse fra DDDs hovedbestyrelse: Parterne skal snarest finde en løsning

Parterne i overenskomsten for dyrlæger ansat i klinisk praksis skal snarest finde en løsning

Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse, samlet til bestyrelses- og visionsmøde i Vejle, udtaler:

Hovedbestyrelsen ser meget alvorligt på, at det endnu ikke er lykkedes parterne bag overenskomsten for dyrlæger ansat i klinisk praksis at nå til en løsning, som både arbejdstagere og arbejdsgivere kan tilslutte sig. Hovedbestyrelsen skal på det kraftigste opfordre forhandlingsparterne: Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) til at finde tilbage til forhandlingsbordet og finde en løsning, der imødekommer de fremsatte krav – både på lønmodtager- og arbejdsgiverside.

Overenskomsten er to gange i træk blevet nedstemt af lønmodtagerne, mens arbejdsgiverne stemte for. Hovedbestyrelsen opfordrer til, at få afdækket de alvorlige punkter, der giver anledning til utilfredshed. I den forbindelse opfordres alle ansatte dyrlæger i klinisk praksis til at møde op til de annoncerede ADO-medlemsmøder, der i den kommende tid holdes tre steder i landet.

Hovedbestyrelsen respekterer den vedtagne struktur i Den Danske Dyrlægeforening, hvor ADO og DA hver især varetager de socioøkonomiske interesser for deres respektive medlemmer, mens DDD og faggrupperne varetager de faglige og fagpolitiske interesser. At der er tale om en opfordring fra hovedbestyrelsen til, at parterne finder sammen om en ny løsning, cementerer således strukturen i Den Danske Dyrlægeforening med vandtætte skotter mellem ADO, DA og DDD/faggrupperne.

Vejle den 14. august 2018

Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter