Varsling af politiblokade

Den Danske Dyrlægeforening varsler sympatiblokade af stillinger som politikadet. Blokaden betyder, at intet medlem af Dyrlægeforeningen fra 1. august 2017 må søge eller lade sig ansætte i stillinger som politikadet.

Politikadetter er en ny medarbejdergruppe, der bl.a. skal varetage bevogtningsopgaver, så politiet aflastes. Deres vilkår forhandles af Politiforbundet, der ser det som afgørende, at der kan aftales tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår for de nye kadetter.

Moderniseringsstyrelsen, der er modparten, har i forhandlingerne lagt vægt på, at kadetterne bliver ansat på overenskomstvilkår - i modsætning til polititjeneste-mændene. Samtidig vil Moderniseringsstyrelsen have indført, at kadetterne skal have de samme pligter som tjenestemænd i forhold til, at de ikke skal være omfattet af konflikt- og strejkeretten.

Politiforbundet har derfor varslet blokade af stillingerne, og det støtter DDD. Hvis arbejdsgiveren ønsker at anvende overenskomstansættelse, må de tage "hele pakken med", inklusive risikoen/muligheden for, at den pågældende medarbejdergruppe involveres i en faglig konflikt.

Stillingen som politikadet ligger uden for dyrlægernes naturlige fagområde, men det er vigtigt, at organisationerne står sammen i så principielt et spørgsmål - også i lyset af de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område.​

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DDDs sekretariat.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter