Veterinært ansvar kræver veterinær viden

Veterinærfaglig indsigt er afgørende, når sygdomme skal "spottes" - uanset om der er tale om anmeldepligtige sygdomme eller ej. Det påpeger Dyrlægeforeningen i et høringssvar til udkast til bekendtgørelse om autorisation af veterinærteknikere.

I udkastet til bekendtgørelsen lægger Fødevarestyrelsen op til videre rammer for autorisationen af veterinærteknikere, så de ikke er tilknyttet en navngiven dyrlæge. Det kan DDD på ingen måde støtte. En tekniker vil ikke have den fornødne viden til at anerkende ofte diffuse symptomer på sygdomsudbrud - og vil derfor ikke kunne medvirke til at opretholde det veterinære beredskab, som sikrer vore afsætningsmuligheder for rigtige mange produktet.

DDD mener ikke, at der skal åbnes for en generel autorisation af veterinære teknikere. Det er afgørende, at veterinære teknikere, som hidtil, er direkte knyttet til en navngiven dyrlæge af hensyn til det veterinære ansvar.

I sit høringssvar hæfter DDD sig også ved, at der med den nye bekendtgørelse og vejledning åbnes for, at veterinære teknikere kan udtage trachealsvaber. DDD finder det under al kritik, at dette forslag har fundet vej til bekendtgørelsen.

En trachealsvaberprøve er et voldsomt invasivt indgreb, hvor dyret fikseres og uvægerligt oplever kvælnings-fornemmelse. Et sådan indgreb forudsætter en betydelig veterinærfaglig viden i lighed med en svaberprøver fra livmoderen og vil kompromittere dyrevelfærden, hvis det udføres af "lægmand".

Læs hele DDDs høringssvar

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter