Vigtig beslutning, men skuffende og ulogisk udmøntning

Den Danske Dyrlægeforening er glad for, at der med Veterinærforlig 3 er kommer en åbning, der gør det muligt for dyrlægen at bryde lægemiddelpakninger og dermed kun udlevere den mængde medicin, der er brug for.

Det har længe været et ønske fra danske praktiserende dyrlæger, og DDD anser muligheden for et vigtigt skridt mod mere ressourceeffektiv brug af medicin til gavn for dyrene, dyreejerne/landmændene og folkesundheden.

Udlevering af afmålte mængder medicin vil fremme, at medicin anvendes efter dyrlægens anvisning og dermed understøtte bestræbelserne på at reducere antibiotikaresistensudvikling.

DDD mener dog desværre, at den foreslåede regulering i Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen mv. giver risiko for, at ordningen ikke får den ovenfor beskrevne effekt. De administrative byrder, der er forbundet med især dokumentationskravene, vil afholde praktiserende dyrlæger fra at benytte muligheden. DDD er skuffet over, at man derved ikke leverer på den politiske vision i Veterinærforlig 3.

I forhold til produktionsdyr er det paradoksalt, at der lægges op til et omfattende dokumentationssystem parallelt til eksisterende dokumentationskrav for dyrlæger og dertil egenkontrol for at få mulighed for at opsplitte lægemidler.

De omfattende dokumentationskrav er ulogiske, når man i forvejen tillader landmænd, ud fra dyrlægens anvisninger, at behandle dyr med sterile lægemidler i besætninger med sundhedsrådgivningsaftaler med tilvalgsmodul. Landmanden kan altså efter bestået medicinhåndteringskursus opbevare anbrudte hætteglas, som han aspirerer fra til behandling af enkeltdyr i henhold til besætningsdiagnoser.

Landmanden anvender efter behov den dyrlægeordinerede medicin i hele ordinationsperioden, men er ikke underlagt lignende dokumentationskrav for fx rengøring, udstyr og procedurer.

Den foreslåede regulering er desværre ulogisk og unødigt administrativt byrdefuld.

Læs hele DDDs høringssvar 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter