Ambitiøs MRSA-handlingsplan

Fødevareminister Dan Jørgensen indleder nu politiske forhandlinger om en handlingsplan, der skal bekæmpe husdyr-MRSA. Det glæder Den Danske Dyrlægeforening, at ”Differentieret Gult Kort” er blandt forslagene.

Udspillet til handlingsplanen kommer i forlængelse af de anbefalinger, som en tværgående ekspertgruppe kom med tidligere på året. Gruppen havde fået i opdrag at komme med en ny risikovurdering for husdyr-MRSA samt anbefalinger til indsatser, der kan begrænse smitten.

Handlingsplanen indeholder flere ambitiøse initiativer inden for seks vigtige indsatsområder - herunder antibiotikaforbrug, begrænset smitte både i og fra besætningerne samt øget forskning på området. Og formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen hilser det politiske udspil velkommen.

- Den Danske Dyrlægeforening har i samarbejde med alle relevante parter lige fra landbruget til lægerne arbejdet målrettet med MRSA-udfordringen. Vi er derfor glade for at se, at der fra politisk side nu også lægges op til en bred indsats mod MRSA, siger Carsten Jensen.

Siden 2009 er forbruget af antibiotika til svin reduceret med knapt 18 pct. Men fødevareministeren lægger nu op til endnu en markant reduktion i løbet af de næste 4 år.

Formanden for DDDs Sektion vedrørende Svin, Kristian Viekilde, er særligt begejstret for, at "Differentieret Gult Kort" er en central del af udspillet.

- Dyrlægeforeningen lancerede ideen om "Differentieret Gult Kort" i efteråret. Kort fortalt går det ud på at fremme brugen af vacciner og mindre resistensfremkaldende antibiotika frem for de kritiske antibiotika. Det er vigtigt, at dyrlægerne har hele værktøjskassen til rådighed, men reserverer de kritiske antibiotika til de tilfælde, hvor det virkelig er nødvendigt, siger Kristian Viekilde.

Ud over en ambitiøs målsætning i Danmark har udspillet også fokus på antibiotikaforbruget i andre lande - hvilket unægtelig vil have betydning for den danske succes på sigt. For som alle andre bakterier respekterer heller ikke MRSA-resistente bakterier landegrænser, og kan indføres til Danmark med bl.a. fødevarer og personer.

- Derfor er det rigtig positivt, at fødevareministeren vil arbejde på en fælles europæisk indsats. Danmark har gennem mange år udviklet en ramme for husdyrproduktionen, hvor der er fokus på forebyggelse af sygdomme i stedet for behandling. Bl.a. ved obligatoriske sundhedsrådgivningsbesøg og et forbud mod dyrlægers indtjening på medicin. De gode erfaringer bør tages med videre til vores europæiske kollegaer, siger Carsten Jensen.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter