Beredskabet ved smitsomme husdyrssygdomme er truet

En flytning af beredskabscentrene i Herning, Thisted og Haderslev til Hedehusene kan true samarbejdet mellem Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen om assistance på flere hundrede mand i tilfælde af svinepest, mund- og klovesyge eller tilsvarende udbrud. Det kan i sidste ende koste fødevareeksporten dyrt.

- Det er en stor fejl at lukke de jyske beredskabscentre. Vores muligheder for at træne sammen med Beredskabsstyrelsen, vil være væsentligt forringede. Og træning er nødvendig, hvis vi skal opretholde det beredskab, vi har i dag, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

- Ikke langt fra landets grænser i Polen, Estland, Letland og Litauen har der i år været udbrud af den meget smitsomme afrikanske svinepest. Hvis den sygdom kommer til Danmark, er det altafgørende, at vi har et effektivt beredskab, så vi hurtigt kan inddæmme sygdommen. Ellers står vi til at miste milliarder i fødevareeksport. Vi må nemlig slå samtlige besætninger ned, der er berørt af sygdommen, og dansk svinekød vil ikke kunne omsættes mens bekæmpelsesarbejdet står på - og sandsynligvis i lang tid bagefter.

Men så galt behøver det ikke gå. Lige nu fungerer beredskabet tilfredsstillende. Det viste en landsdækkende øvelse i januar, der skulle afprøve beredskabet ved et udbrud af mund- og klovsyge i Danmark.

- Fuldskalaøvelsen viste, at kommer der et udbrud af en alvorlig smitsom husdyrsygdom i morgen, så er vi i stand til at håndtere det. Øvelsen viste også, at det er helt essentielt, at vi har et velfungerende samarbejde med Beredskabsstyrelsen, politiet og Landbrug & Fødevarer for at sikre en hurtig og effektiv indsats og bekæmpelse, sagde veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Per Henriksen, i september måned i en pressemeddelelse.

- Beredskabet fungerede, fordi samarbejdet fungerede. Det vil være meget svært at bibeholde, hvis hele Beredskabsstyrelsen fremover sidder på Sjælland, mens dyrene befinder sig i Jylland, siger Carsten Jensen.

Yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, tlf: 27 80 17 24

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter