Den Danske Dyrlægeforening er positivt stemt over for det nye 4-årige Veterinærforlig 3

Den Danske Dyrlægeforening er meget positiv over for den nye 4-årige aftale på veterinærområdet, som alle Folketingets partier står bag. Der er seks hovedområder: Sunde husdyr, dyrevelfærd, regelforenkling, det veterinære beredskab, kontrol og en international indsats.

Den brede politiske enighed giver basis for fastholdelse og udvikling af stærke faglige løsninger.

- Vi har haft tre fokuspunkter i forbindelse med forliget, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen.

- Antibiotikaresistens, beskyttelse mod smitsomme sygdomme og sundhedsrådgivning - og alle tre områder er med i det nye forlig.

- Vi skal arbejde for løsninger, så vi undgår antibiotikaresistens. Vi skal styrke beskyttelsen mod smitsomme sygdomme, og vi skal fortsætte sundhedsrådgivningen i den enkelte besætning, hvor arbejdet med sikring af dyrevelfærd, smittebeskyttelse og ansvarlig anvendelse af antibiotika finder sted.

Læs hele aftalen hos Miljø- og Fødevareministeriet

Yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforening: Carsten Jensen, på telefon 2780 1724.

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter