Differentieret gult kort er en realitet

Differentieret gult kort betyder, at der i svinebesætninger fremover vil være et indbygget incitament til at styre forbruget af de typer af antibiotika, som vi i dag opfatter som problematiske. Fra i morgen vil nogle stoffer vægte tungere og andre lettere i måden medicinforbrug opgøres på.

Fra 31. marts 2017 vil en ny lov om gult kort til landmænd, der bruger for store mængder antibiotika, træde i kraft. Den nye ordning vil give landmændene større incitament til at bruge mindre af den "human risikofyldte" antibiotika og samtidig være med til at begrænse det generelle forbrug.

Kristian Viekilde, der er formand for Dyrlægeforeningens sektion vedrørende svin, er glad for det nye tiltag.

Vi vil forsøge at rette vores veterinære forbrug af antibiotika ind, så det får så få konsekvenser som muligt for den humane sektor. I det store og hele bruger vi de samme stoffer i den veterinære og humane sektor. Men alt kan jo ikke friholdes til behandling af mennesker, så det er vigtigt for os at kunne opnå en balance, så vi fortsat kan behandle syge dyr. Det, mener vi, er opnået med denne ordning, siger Kristian Viekilde.

Vi vil samtidig indstille til myndighederne, at vi arbejder efter et forsigtighedsprincip, så ordningen evalueres hvert år. På den måde bør man hele tiden overvåge, hvilke stoffer der eventuelt udvikler resistens - og så regulere på den baggrund.

Hvad er gult kort?
Et gult kort gives til en landmand, der over en periode på ni måneder har overskredet den øvre grænse for, hvor meget antibiotika han kan må bruge i sin besætning. Grænsen er bestemt ud fra antallet af dyr og dyrenes alder. Ordningen er oprindelig sat i verden for at begrænse brugen af antibiotika. Det er Fødevarestyrelsen, der fører tilsyn med ordningen.

Når en landmand får gult kort, betyder det, at han har en periode på 9 måneder til at bringe antibiotikaforbruget ned under den tilladte grænse igen samt bliver pålagt et øget antal rådgivningsbesøg af sin dyrlæge. Der bliver givet ca. 100 gule kort hvert år, men det ventes at stige.

Differentieret gult kort
Differentieret gult kort skal bruges til at styre, hvilke stoffer vi gerne vil benytte, og hvilke vi ønsker at begrænse. Udover at begrænse brugen af antibiotika generelt skal der også tages hensyn til typen af antibiotika, der benyttes. Stoffer, som man er betænkelig ved i den humanmedicinske verden, kommer dermed til at veje tungere, og omvendt vil stoffer, som vi ikke er så bekymrede for eller ikke bruger til mennesker, vægte lettere. 

Den nye ordning træder i kraft 31. marts 2017, men allerede nu skal dyrlæger og landmænd overveje, hvilken type af antibiotika de benytter. Beregningerne bliver nemlig foretaget på baggrund af de foregående ni måneder og vil reelt betyde, at det gælder allerede fra 1. juli 2016.

Yderligere oplysninger hos formanden for Dyrlægeforeningens sektion vedrørende svin, Kristian Viekilde, tlf.: 30 95 24 40

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter