Differentieret Gult Kort er vejen til optimeret brug af antibiotika

Differentieret vægtning af antibiotika sænker antibiotikaresistens

– Med denne ordning har vi fundet en metode, hvor resistensdannelsen sænkes, uden at vi gør »værktøjskassen« mindre, for vi skal forsat kunne behandle syge dyr i svinebesætningerne. Sådan siger formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, dyrlæge Kristian Viekilde om foreningens forslag: »Differentieret Gult Kort«, der bedre kan styre forbruget af antibiotika i svinebesætninger.

Der findes mange typer af antibiotika, og der kan være forskel på dem, man bruger til mennesker og dem, man bruger til dyr. Der findes antibiotika, der kun virker mod få, specifikke bakterier, og der findes antibiotika, der rammer flere typer af bakterier. Endelig findes der antibiotika, som kun kan anvendes til dyr, fordi mennesker ikke kan tåle dem. Sidstnævnte er resistensmæssigt ikke farligt for mennesker, og det kan vi udnytte.

Problemet med resistensdannelse er, at et antibiotikum kan blive uvirksomt, og det er især kritisk, hvis stoffet bruges som lægemiddel til mennesker. Hvis man i højere grad var i stand til at adskille brugen af antibiotika, så visse var forbeholdt mennesker, mens andre kunne bruges til dyr, ville det løse en række problemer i forhold til resistensdannelse. Dette er ideen bag differentieret vægtning af antibiotika i landbruget, og dyrlægerne har længe været opmærksomme på disse forhold.

Imidlertid kan metoderne understøttes med et »Differentieret Gult Kort« som fase II i Fødevarestyrelsens Gult Kort-ordning, der skal sænke forbruget af nogle typer af antibiotika i svinebesætninger. Gult Kort-ordningen blev indført i 2010, og svagheden ved den nuværende ordning er, at den kun fokuserer på det totale forbrug af antibiotika og ikke laver en »intelligent« skelnen mellem de forskellige typer af antibiotika.

Antibiotikaforbruget til svin er faldet kraftigt, siden Den Danske Dyrlægeforening foreslog Fødevarestyrelsen at harmonisere de forskellige præparater inden for samme stofgruppe pr. 1. marts 2014. Før dette kunne landbruget bruge mere aktivstof, uden det kunne ses på Gult Kort-opgørelsen. Anden bølge i Dyrlægeforeningens arbejde mod resistens er at gøre det nuværende system mere intelligent med den beskrevne ordning, så vi fastholder vores globale førerposition med lavt antibiotikaforbrug.

– Antibiotika er et nødvendigt veterinært lægemiddel, der bruges i landbruget til at sikre sundhed og dyrevelfærd. Brugen af antibiotika kan reguleres og justeres, men vil aldrig kunne fjernes. Der vil altid være behov for at kunne behandle syge dyr – også i svinebesætninger, pointerer Kristian Viekilde.

Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, dyrlæge Kristian Viekilde på telefon 30 95 24 40.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter