Dyrevelfærden er på spil ved kraftig reduktion af antibiotikaforbrug

- Vi må konstatere, at dyrevelfærden bliver udfordret, hvis regering og folketing pålægger os så kraftige indskrænkninger i brugen af antibiotika til svin.

Så kontant udtrykker formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, sig i forbindelse med det netop indgåede forlig mellem regeringen og Folketingets partier. Et forlig der blandt andet betyder en generel reduktion af antibiotika til svin og en udfasning af et betydningsfuldt middel som tetracyklin. Forliget er en væsentlig skærpelse i forhold til de anbefalinger, der er kommet fra fødevareminister Dan Jørgensens egen ekspertgruppe på området.

Den Danske Dyrlægeforening har i en årrække været fokuseret på at finde holdbare metoder til at nedsætte antibiotikaforbruget og dermed medvirke til reduktion af risikoen for resistens. Sådanne metoder er eksempelvis udgivelse af antibiotikavejledning, bedre laboratoriediagnostik, brug af flere målrettede lægemidler og »differentieret gult kort«. Det sidste er en forfinelse af Fødevareministeriets Gult-Kort-ordning, der reducerer brugen af de risikobetonede midler.
Den Danske Dyrlægeforening har stået i spidsen for en MRSA-tænketank, med både læger, dyrlæger, forskere, myndigheder og svineproducenter, hvor formålet har været, at finde fagligt forsvarlige metoder til at reducere MRSA-problemet og skabe grundlag for en generel reduktion af resistensbelastningen.

- Fødevareministeren har i denne sag været alt for fokuseret på en generel reduktion af antibiotikaforbruget og har i for høj grad tilsidesat de metoder, som generelt giver mere holdbare løsninger – uden at det medfører forringet behandling af syge dyr, siger Carsten Jensen og understreger, at der i forbindelse med forliget ikke er taget nok hensyn til ekspertgruppens vurderinger.

Danmark har i forvejen et af verdens laveste forbrug af antibiotika til svin, og hvis målet er at løse MRSA-problemet, kan det ikke ske isoleret som et rent dansk projekt. MRSA skal løses internationalt, for sygdomme og bakterier kender ikke til landegrænser.

Senest har en rapport fra de europæiske institutioner EFSA, EMA og ECDC vist, at det danske forbrug af antibiotika til dyr generelt er lavt og langt lavere end antibiotikaforbruget til mennesker. Læs om rapporten her: http://infolink2003.elbo.dk/DVT/dokumenter/doc/15621.pdf

Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, på telefon 27 80 17 24.

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter