Dyrlæger udviser stor ansvarlighed i brug af antibiotika

Antibiotikaforbruget til danske dyr er faldet i 2015. Særligt får svin en stadig mindre mængde antibiotika. Det viser den årlige DANMAP-rapport fra Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet.

- Den udvikling er vi i Dyrlægeforeningen glade for. For os er målet nedsat resistens. Så vores holdning til antibiotika er fortsat, at man skal bruge "så lidt som muligt og så meget som nødvendigt".

Det opnår vi ved et ansvarligt antibiotikaforbrug og forebyggelse frem for behandling. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på diagnostik og sundhedsrådgivning, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Rapporten viser et overordnet fald i brugen af antibiotika til kæledyr på 15 % for 2015, hvilket inkluderer et fald i brugen af de to kritisk vigtige antibiotikatyper cefalosporiner og fluorokinoloner. Det er i tråd med opfordringen i Dyrelægeforeningens behandlingsmanual om, at kritisk vigtige antibiotika undgås så vidt muligt.

- Dyrlægestanden er bevidst om sit ansvar i brugen af antibiotika, og behandlingsmanualen har været et godt redskab til at fremme en mere fornuftig og begrænset brug af antibiotika til kæledyr og produktionsdyr. Det er også et forhold, som EU-kommissionen for nylig fremhævede i en rapport, siger Carsten Jensen.

Dyrlægeforeningen ønsker samtidig løbende evaluering og tilpasning af de forskellige tiltag, der indføres for at reducere antibiotikaforbruget.

For yderligere oplysninger kontakt:

Carsten Jensen
Formand for Den Danske Dyrlægeforening
Tlf.: 27 80 17 24

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter