Historisk enighed om MRSA-udfordringer

Dialogmøder har skabt bredere forståelse for problemerne og løsningerne vedrørende MRSA CC398.

På initiativ af Den Danske Dyrlægeforening har læger, dyrlæger, forskere, landmænd og myndigheder sat sig sammen for at finde en fælles forståelse af problemerne vedrørende MRSA CC398. Henover sommeren og efteråret er der afholdt tre dialogmøder, hvor alle problemer og løsningsforslag i relation til MRSA CC398 er blevet omhyggeligt belyst. Drøftelserne har på det seneste møde udmøntet sig i en fælles resolution, der samtidig kan fungere som oplæg til det videre forløb i indsatsen mod MRSA.

Uddrag af konklusionerne er:

  • MRSA CC398 må ikke føre til stigmatisering af den enkelte borger/patient eller husdyrproducent.
  • Truslen fra MRSA CC398 er lav i Danmark, men udviklingen er alvorlig og viden om, hvordan vi reducerer spredning, er begrænset.
  • Indsatsen mod MRSA CC398 skal ske såvel på det humanmedicinske område som på det veterinære område.
  • Antibiotikaforbruget inden for begge sektorer skal sænkes.
  • Det er ikke realistisk totalt at udrydde MRSA CC398 blandt husdyr.
  • Der skal yderligere fokus på skærpede hygiejniske foranstaltninger og uddannelse af personale.
  • Der er behov for øget forskning i MRSA CC398 på universiteter og i praksis.
  • Resistensproblematikken skal løftes til et internationalt niveau.

Resolutionen er udarbejdet på baggrund af eksisterende viden, hvorfor der tages forbehold for fremtidige forskningsresultater og viden, som for nuværende ikke er kendt.

Resolutionen er underskrevet af Lægeforeningen, Dansk selskab for klinisk Mikrobiologi, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Svineproducenter og Den Danske Dyrlægeforening – og den er vedlagt i sin helhed.

Hent resolutionen her

Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, Kristian Viekilde på telefon 30 95 24 40.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter