Kursus om yversundhed og mælkekvalitet skal nedsætte antibiotikaforbruget

Den Danske Dyrlægeforening har sammen med SEGES udviklet et to-årigt kursusforløb i yversundhed og mælkekvalitet. Kurset skal klæde kvægdyrlægerne yderligere på til rådgivningsarbejdet. 

”Størstedelen af antibiotikaforbruget ligger på yverlidelser. Så det giver god mening at sætte ind og styrke dyrlægernes viden yderligere på dette område. Det vil gavne både køerne, landmanden, mælkeproduktionen og befolkningen”, siger Jens Philipsen, formand for Den Danske Dyrlægeforenings kvægsektion.

”Deltagere på kurset vil udover at få den nyeste teoretiske viden også udveksle erfaring i at diagnosticere og behandle yverbetændelse. Konkret får deltagerne bl.a. mulighed at planlægge, udføre og evaluere en sanering i en besætning med smitsom mastitis”, fortæller specialkonsulent/MBA Michael Farre, SEGES.

Om kurset
Kurset er målrettet praktiserende kvægdyrlæger og skal bidrage med specialviden og værktøjer til effektiv rådgivning i yversundhedsmanagement. Dyrlægerne får skærpet deres kompetencer i at vurdere yversundhed og mælkekvalitet. Men også i at tilrettelægge, implementere og følge op på handlingsplaner til forbedring af yversundheden i kvægbesætningen.

Udover at gøre dyrlægerne endnu bedre til at analysere årsagsforhold og identificere problemer i relation til yversundhedstilstanden, er der også fokus på samarbejdet med landmanden.

Interessen for kurset har været stor. Det er allerede fyldt op, og der er oprettet en venteliste.

Fakta om yverlidelser
• Yverlidelser er et alvorligt velfærds- og produktionsmæssigt problem
• Yverbetændelse ses hos ca. 33 % af danske malkekøer
• Økonomisk tab relateret til yverlidelser er betydelig i mange besætninger
• Ca. 70% af det samlede antibiotikaforbrug i kvægbesætninger kan relateres til behandling af yverlidelser
• Kroniske tilfælde ses ofte, hvor effekten af behandling er minimal
• Rådgivning om yversundhed kræver fokus og overblik

Kursusudbydere: Den Danske Dyrlægeforening, Sektion vedrørende Kvæg og SEGES, Kvæg Varighed: Der er tale om et 2-årigt kursusforløb med start medio november.

Se yderligere beskrivelse af kursusrækken
Læs uddybende artikel i Dansk Veterinærtidsskrift nr. 10/2015

For yderligere oplysninger kontakt: Chefkonsulent Gert Aagaard van Hauen, Den Danske Dyrlægeforening Tel. 20210848, E-mail: gaj@ddd.dk


 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter