Kvalitetssikring af dyrlægepraksis

Kvalitetssikring af dyrlægepraksis – høj patientsikkerhed og tilfredse dyreejere

Siden 2011 har danske dyreklinikker og dyrehospitaler haft mulighed for at blive kvalitetssikrede fra Den Danske Dyrlægeforening efter ISO 9001-standarden, der kontrolleres af Det Norsk Veritas GL. Ordningen kaldes i det daglige for »ISO Dyrlægen« og udstikker rammer for og anviser metoder til at kvalitetssikre det daglige arbejde hos dyrlægen med fokus på kvalitet og tryghed.

Indtil ISO Dyrlægen blev en realitet, kunne dyreklinikker og dyrehospitaler opnå en særlig godkendelse fra Den Danske Dyrlægeforening i form af den såkaldte hospitalsgodkendelse.  Her var der primært fokus på veterinærfaglige forhold, såsom lokaler, indretning og faciliteter. Med udgangspunkt i ISO 9001’s tilgang til kvalitetsledelse har ISO Dyrlægen fokus på kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog.

I en overgangsperiode var der mulighed for at fortsætte under den gamle godkendelsesordning, men den sidste godkendelse udløb i sommeren 2014. Det, som kunder og klienter nu efterspørger gennem ISO Dyrlægen, er fokus på kundetilfredshed, patientsikkerhed, kvalitet, effektivitet og medarbejdertilfredshed. Ordningen sikrer en fuldstændig uvildigt og certificeret audit gennem Det Norske Veritas GL, der står som reference- og kontrolinstans.

I øjeblikket er der 43 ISO-certificerede dyrlægepraksis, og herudover er yderligere 10 praksis i gang med klargøring til ISO-certificeringer sidst på året. Ordningen udbydes af Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr under Den Danske Dyrlægeforening.
 Læs mere om ISO-dyrlægen her: http://iso-dyrlaegen.dk/

Eventuelt yderligere oplysninger hos kvalitetschef Lone Sønnichsen på telefon 30 92 15 00.


 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter