Listeria er en kompleks udfordring

Den daglige indsats mod Listeria-bakterien kræver medarbejdere med en grundig sygdomsmæssig forståelse af mikroorganismers oprindelse og vækst, fastslår Den Danske Dyrlægeforening.

"Ingen kritik af Danmarks Listeriaindsats", konkluderer Dan Jørgensen på baggrund af en rapport udarbejdet af en række eksperter fra ind- og udland, der i kølvandet på sidste års alvorlige Listeriaudbrud har foretaget en kritisk gennemgang af den danske indsats på området.

Af rapporten fremgår det, at eksperterne ikke har fundet anledning til ændringer i den nuværende indsats mod Listeria. Eksperterne peger også på, at indsatsen kan styrkes med yderligere initiativer, der imidlertid er så ambitiøse, at Danmark vil kunne tage den internationale førertrøje på i bekæmpelsen af den fødevarebårne bakterie.

- Det er glædeligt, at rapporten viser en solid dansk indsats mod Listeria. Det er en kompleks udfordring uden snuptagsløsninger. Den daglige indsats mod bakterien kræver medarbejdere med en grundig sygdomsmæssig forståelse af mikroorganismers oprindelse og vækst sammenkædet med indsigt i de produktionsmæssige forhold, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Det fremgår endvidere af rapporten, at Danmark har registreret en høj forekomst af Listeria i forhold til andre europæiske lande, men stadig er antallet af personer, der smittes med Listeria-bakterien lav i forhold til andre fødevarebårne bakterier som fx Salmonella og Campylobacter.

I ekspertrapporten angives en række forslag til initiativer - herunder bedre uddannelse og specialisering af Fødevarestyrelsens medarbejdere samt mere forskning på området. Initiativer som Den Danske Dyrlægeforening bakker op om.

I en række af de foreslåede initiativer skal midlerne dog findes inden for Fødevarestyrelsens nuværende ressourcer. Det foreslås fx, at Fødevarestyrelsens kontrol med virksomhederne skal sætte yderligere fokus på Listeria, og der skal gennemføres særlige kontrolkampagner mod Listeria.

- Men løsningerne kan ikke altid findes ved effektivisering, siger Carsten Jensen og understreger, at det er vigtigt at holde sig for øje, hvorfra ressourcerne tages, da det ellers hurtigt kan få den konsekvens, at fødevaresikkerheden forringes på andre områder.

- Fødevarestyrelsen har allerede været igennem mange effektiviseringsrunder, og der er bestemt ikke ubegrænsede ressourcer. Det er vigtigt både at have kvalificerede medarbejdere og økonomiske ressourcer til at gennemføre så ambitiøse tiltag – også uden at det går ud over andre områder i kontrollen.

Formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, ser nu frem til at følge udviklingen på området – herunder de kommende forhandlinger om Fødevareforlig 3. Oprindeligt skulle forliget have været indgået i efteråret, men blev udsat til 2015 som konsekvens af Listeria-sagen.

Link til Fødevareministeriets nyhed om rapporten

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter