Lukning truer dyrlægeuddannelsen

Hvis de to dyrehospitaler på Københavns Universitet lukkes, vil det de facto betyde en afvikling af dyrlægeuddannelsen.

KU har netop bebudet, at regeringens forslag til besparelser på universiteterne gør det meget svært at videreføre universitetets dyrehospitaler.

- Hvis KU gør alvor af truslen og lukker dyrehospitalerne, vil det betyde en afvikling af dyrlægeuddannelsen i Danmark. De veterinære institutter er allerede pressede af faldende bevillinger. De skal spare 24 mio. kr. over de næste tre år – og så kommer det her oveni, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

- Vi rasler altså ikke med sablen, det her er alvor. Hvis de veterinærstuderende ikke har adgang til klinisk undervisning og mulighed for at arbejde med levende dyr, så kan de ikke blive uddannet som dyrlæger, siger Carsten Jensen.

Hopitalerne har afgørende betydning for veterinæruddannelsen
Det hele handler om de to veterinære universitetshospitaler for henholdsvis stordyr og familiedyr. På universitetshospitalerne lærer de studerende i lukkede kontrollerede omgivelser at håndtere levende dyr, kirurgi og medicin. Det er kompetencer, som vi forudsætter, at vores dyrlæger har, når de er færdiguddannede, og vi skal have vores dyr behandlet.

Modsat lægestudiet er der ingen offentlig sektor, der kan tage sig af den praktiske uddannelse. Man kan derfor ikke udlicitere undervisningen og sende de studerende i turnus på offentlige hospitaler.

- Hvis man fortsat ønsker at uddanne danske dyrlæger, er det en absolut nødvendighed, at de får klinisk erfaring. Nedlægger man universitetshospitalerne, er det meget svært at se, hvor den erfaring skal kommer fra, siger Carsten Jensen.

Pressemeddelelse fra Københavns Universitet

Yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, tlf: 27 80 17 24

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter