Ny forordning sikrer obligatorisk dyresundhedsrådgivning i EU

EU’s Landbrugs- og Fiskeriråd vedtog 16. december, at regelmæssige dyrlægebesøg i produktionsdyrsbesætninger fremover skal være obligatorisk. Det kan på længere sigt lægge kimen til et bedre antibiotikaforbrug i EU.

Et stort skridt mod forsigtig og ansvarlig brug af veterinære lægemidler
Den Danske Dyrlægeforening glæder sig over den formelle godkendelse af, at landmænd fremover skal modtage regelmæssige besøg af en dyrlæge. En praksis der har været gældende i Danmark i årevis som ”sundhedsrådgivningsbesøg”, men nu også bliver bredt ud til hele EU.

- Dette er et stort skridt fremad, siger formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen. Vi har de sidste fem år arbejdet hårdt for at udbrede kendskabet til obligatoriske rådgivningsbesøg i EU i stil med dem, vi har i Danmark. At det nu er lykkedes, er ret fantastisk.

- Rådgivningsbesøg er en hjørnesten i forebyggelse og tidlig påvisning af kendte og nye smitsomme sygdomme hos husdyrene. Vi får nu muligheden for at øge bevidstheden om dyrs sundhed og om One Health-principperne, der handler om samspillet mellem dyresundhed, dyrevelfærd og folkesundhed, siger Carsten Jensen. På lidt længere sigt kan dette være kimen til et bedre antibiotikaforbrug, da fokus vil skifte til forebyggelse frem for behandling.

De nye bestemmelser er en del af ”Animal Health Law”, der har været undervejs i mange år, og nu er endt med at skifte navn til ”Regulation on transmissible animal diseases”. Da det er en forordning, vil den være obligatorisk i hele EU, så snart den træder i kraft. Det sidste trin for lovforslaget er at blive officielt vedtaget af Europa-Parlamentet, men dette burde ikke give anledning til ændringer, da Europa-Parlamentets Udvalg for Landbrug og Udvikling af landdistrikter anbefaler plenarforsamlingen at stemme for Rådets forslag uden ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt venligst formand for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen på mobil 27801724

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter