Dyrlæger og læger bakker op om nyt nordisk samarbejde

Den Danske Dyrlægeforening og Lægeforeningen støtter et nyt initiativ, der skal styrke samarbejdet mellem de nordiske lande om antibiotikaresistens. Det vil være en stor fordel med et samarbejde med de øvrige nordiske lande om en fælles strategi på området.

Sundhedsministrene, og fødevare- og landbrugsministrene fra medlemslandene i Nordisk Råds Ministerråd er blevet enige om at styrke samarbejdet om at bekæmpe antibiotikaresistens. Landene vil etablere en strategigruppe til bl.a. at udvikle best practice i en ”One Health” tilgang, hvor man ser på både det humane og veterinære forbrug af antibiotika. 

Den Danske Dyrlægeforening og Lægeforeningen er glade for initiativet fra de nordiske ministre. 

"På dyrlægeområdet har vi allerede i dag gennem den europæiske dyrlægeforening (FVE) et fællesnordisk samarbejde om ansvarlig brug af antibiotika. Og samarbejde er den eneste rigtige vej at gå, for resistensproblemerne kan ikke bekæmpes nationalt alene", siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

"Danmark kan lære rigtigt meget af f.eks. Sverige, når det gælder kampen mod antibiotikaresistens - blandt andet af den måde, som svenskerne organiserer indsatsen regionalt. Erklæringen er et vigtigt skridt mod fælles nordiske aktiviteter, og vi håber, at den bliver fulgt op af konkrete tiltag i de enkelte lande", siger Michael Dupont, næstformand i Lægeforeningen. 

De nordiske lande er allerede i dag førende i bekæmpelsen af antibiotikaresistens. Lægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening håber, at et styrket nordisk samarbejde også kan smitte af på EU's antibiotikaindsats.
 
Læs deklarationen fra Nordisk Ministerråd

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter