Alle katte fortjener et godt og trygt liv

Ni foreninger og organisationer bag underskriftsindsamling for mærkning af katte

- Der er alt for mange katte, som lever et kummerligt liv. Derfor har vi* iværksat denne underskriftindsamling for at få rettet opmærksomheden på problemet.  Der skal styr på kattene, og hvor de hører hjemme. Kun på den måde kan vi sikre dem et godt liv. Sådan siger formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr, dyrlæge Karina Ryborg.
Torsdag den 10. april kl. 15 aflevereres i alt 15.000 underskrifter, som de nedenfor nævnte foreninger og organisationer i fællesskab har indsamlet, til fødevareminister Dan Jørgensen. Det sker med et krav til ministeren om indførelse af obligatorisk mærkning af katte, der således kan registreres.
En registrering af katte er en forudsætning for, at katteejerne kan holde styr på deres dyr. Dermed sikres det, at de har et hjem, bliver fodret og er i sundhedsmæssig forsvarlig stand. Registreringen afslører også, hvis der ikke er en ejer, og katten således er hjemløs med risiko for sult og sygdomme. Disse katte kan der så tages hånd om på anden vis.
Danske katte registreres i dag i Det Danske Katteregister og
 
Dansk Katteregister, hvor mere end 500.000 katte er registeret – frivilligt af deres ejere. Mærkningen foregår ved øretatovering eller ved indsættelse af en elektronisk chip, der kan aflæses med en scanner. Det anslås, at der er ca. 800.000 katte i Danmark, men tallet er meget usikkert.
 
*Vi er: Den Danske Dyrlægeforening, Dyrenes Beskyttelse, Kattens Værn, Inges Kattehjem, Dansk Dyreværn Århus, DOSO, Dyrefondet, Det Danske Katteregister og Dansk Katteregister.
 
Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Kattens Værn, Mogens Wilbert, på telefon 40 42 76 18 eller hos dyrlæge Karina Ryborg på telefon 20 11 95 12.
 
Pressen er velkommen
Pressen er velkommen til at overvære overrækkelsen af underskrifterne til fødevareminister Dan Jørgensen. Det sker torsdag den 10. april kl. 15 i Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 Kbh. K.
Kontakt i Den Danske Dyrlægeforening: Ida Tingman Møller, telefon 20 72 13 36, e-mail itm@ddd.dk
Pressefotos fra overrækkelsen kan rekvireres hos Pia Rindom på e-mail pr@ddd.dk

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter