Den Danske Dyrlægeforening holder dialogmøde om MRSA

Fredag den 20. juni – på Frederiksberg

Der er mange udmeldinger om MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus), men hvad er op og ned på problematikken? Hvor udbredt er MRSA? Hvor stor er truslen for sygdom hos mennesker? Er risikohåndteringen tilstrækkelig? Disse og mange andre spørgsmål svirrer rundt. Derfor har Den Danske Dyrlægeforening indkaldt til dialogmøde om MRSA, hvor interessenter, myndigheder og forskningsinstitutioner deltager. Hensigten er at samle den aktuelle viden om MRSA.

Formålet er, at mødet munder ud i en fælles forståelse for de udfordringer, MRSA giver for myndigheder, forskere, læger, dyrlæger og husdyrproducenter. En forståelse, der vil bane vejen for ny viden og nye initiativer, efterhånden som viden findes.

Mødet holdes fredag den 20. juni 2014 i Den Danske Dyrlægeforenings lokaler på Frederiksberg. Der er tale om et lukket møde – kun for inviterede.
 
Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, på telefon 27 80 17 24 eller formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, Kristian Viekilde, på telefon 30 95 24 40

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter