Dyreejere fravælger korrekt antibiotikavalg

Ny rapport fastslår, at dyreejerne ofte vælger vigtige undersøgelser fra i forbindelse med behandling af deres kæledyr.

Ny rapport fra Fødevarestyrelsen fastslår, at resistensundersøgelser ved antibiotikabehandling af kæledyr kun udføres i mindre omfang. Siden 2012, hvor Den Danske Dyrlægeforening udgav vejledningen i antibiotikabrug hos smådyr, er dyrlægerne blevet mere bevidste om korrekt valg af antibiotika til kæledyr, og derfor vælger dyrlægerne andre behandlinger end antibiotika, når dette er muligt. Alligevel udføres der stadig kun resistensundersøgelser i mindre omfang forud for en behandling med antibiotika.

Resistensundersøgelsen sikrer, at dyret ikke bærer bakterier, der er modstandsdygtige over for den ønskede antibiotikabehandling. Det sikrer valg af rette lægemiddel og mindsker risikoen for yderligere resistensdannelse.
Den største forhindring for denne ekstra sikkerhed er imidlertid dyreejerne selv. De ønsker sjældent at betale den ekstra udgift i forbindelse med en sådan undersøgelse, der kunne sikre optimalt valg af antibiotika til deres kæledyr.

- Det er meget beklageligt, at mange dyreejere desværre fravælger den optimale behandling ud fra et økonomisk synspunkt, og dermed undlader at tænke dyrets sundhed ind i budgettet, siger Karina Ryborg, der er formand for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr.

Hun fortsætter:

- Dyrlægerne skal selvfølgelig sikre sig, at ejerne træffer beslutninger om dyrets behandling på et oplyst grundlag. Vi skal i fremtiden have endnu mere fokus på at sikre dette. Derfor har vi også, i Dyrlægeforeningen, udarbejdet to foldere om netop antibiotikabehandling, så ejerne har mulighed for at sætte sig grundigt ind i emnet.

Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr på telefon 20 11 95 12.


Link til rapporten fra Fødevarestyrelsen: Styr på reglerne hos smådyrspraktiserende dyrlæger 


 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter