Gode takter i det nye fødevareforlig

- Den Danske Dyrlægeforening hilser med tilfredshed, at der nu er indgået et fireårigt fødevareforlig, siger formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, efter fødevareminister Dan Jørgensens seneste udmelding.

Det overordnede mål er at undgå sygdomsspredning gennem maden og sikre høj kvalitet af fødevarerne, og det er også den retning, som forliget arbejder for. Den Danske Dyrlægeforening ser positivt på, at fødevarekontrollen nu i højere grad skal baseres på risikobetonet kontrol og ikke kun ren basiskontrol. Herved opnår man en mere effektiv indsats ved at rette kontrollen, hvor der erfaringsmæssigt er risiko for, at problemerne opstår.

Det er glædeligt, at Fødevarestyrelsens store faglige viden blandt alle de kvalificerede medarbejdere nu kommer endnu mere i spil, og at denne viden også kan komme virksomhederne til gode, så man lettere kan løse problemerne – ikke bare hvor de opstår, men før de opstår. På den måde opleves kontrollanterne fra Fødevarestyrelsen i højere grad som vejledende fagfolk, og det hjælper på at holde fokus det rigtige sted, nemlig den forebyggende indsats gennem hensigtsmæssige procedurer og meningsfuld egenkontrol.

Det skal dog understreges, at der altid vil være behov for en vis grad af basiskontrol – altså en kontrol, hvor virksomhederne besøges efter et fast mønster (og ikke alene efter en risikovurdering), og det må disse nye tiltag ikke tilsidesætte. I visse brancher kan det være svært at forudse problemer alene ud fra en risikovurdering, og her har rutinebesøgene deres berettigelse.

Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, på telefon 27 80 17 24.

Link til aftaletekst på Fødevareministeriets hjemmeside

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter