Nyt efteruddannelsesforløb skal øge klovsundheden

Den Danske Dyrlægeforening, Sektion vedrørende Kvæg, Videncentret for Landbrug (VFL), Kvæg og Foreningen af Danske Kvægfagdyrlæger har i samarbejde udviklet og udbudt et efteruddannelsesforløb i klovsundhed for kvægdyrlæger. Kursusforløbet skal bidrage til at øge klovsundheden i danske kvægbesætninger.

Kurset er målrettet praktiserende kvægdyrlæger, og skal give dyrlægerne de nyeste håndteringsredskaber fra enkeltdyrs- til besætningsniveau. Dyrlægerne skærper hermed deres kompetencer i at skabe overblik over klovsundhedstilstanden i kvægbesætninger og i at tilrettelægge, implementere og følge op på handlingsplaner til forbedring af klovsundheden i kvægbesætningen.

»Vi ønsker med initiativet at styrke dyrlægernes indsats for at øge klovsundheden i danske kvægbesætninger til gavn for køerne, landmanden og den danske mælkeproduktion«, siger Jens Philipsen, formand for Den danske Dyrlægeforenings Kvægsektion.

Der er tale om et 2-årigt kursusforløb. Ud over at fokusere på at gøre dyrlægerne endnu bedre til at analysere årsagsforhold og identificere hovedproblemer i relation til klovsundhedstilstanden i besætningerne sættes der også fokus på at øge dyrlægernes kompetencer i at samarbejde med landmanden om at forbedre klovsundheden og i at kunne fastholde landmændenes motivation i et langvarigt rådgivningsforløb.

»Deltagere i kurset vil ikke kun få stor teoretisk viden om emnet, men også få erfaring i håndtering af klovlidelser på enkeltdyrsniveau og i rådgivning om forebyggelse på besætningsniveau« oplyser Pia Nielsen, dyrlæge VFL, Kvæg.

Første kursus afholdes i marts 2015. Dyrlæge, specialkonsulent Peter Raundal, VFL, Kvæg, og kvægdyrlæge Lars Pedersen, Tinglev Dyrehospital, leder kurset.

Se yderligere beskrivelse af kursusrækken.

Kontakt: Chefkonsulent Gert Aagaard van Hauen, Den Danske Dyrlægeforening Tel. 20210848, E-mail: gaj@ddd.dk

Fakta om klovlidelser
• Klovlidelser er et alvorligt velfærds- og produktionsmæssigt problem
• Hovedsymptomet på klovlidelse, halthed, ses hos ca. 30 % af danske malkekøer
• Ved sædvanligt tilsyn med malkekøer findes dog kun ca. 25 % af de halte køer
• Alvorlige og behandlingskrævende klovlidelser er hyppige, fx Digital Dermatitis (20-22 %), klovspaltenydannelse (6-8 %), sålesår (7-9 %), hul væg (2-4 %)
• Tidlige og mildere tilfælde overses ofte, men effekten af behandling er væsentligt bedre
• Manglende registreringer af klovlidelser og haltheder kan negligere besætningsproblemets omfang
• Manglende registreringer giver et usikkert grundlag for en optimal forebyggende indsats
• Rådgivning om klovsundhed kræver fokus og overblik

(Kilder: Thomsen m. fl., 2012; Leach m. flere, 2012; Kvægdatabasen, 2010-2011).

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter