Det er et mærkbart bedre liv

Mange ejerkatte, der ikke er mærkede, lever et risikabelt liv. Løber de bort, er der ingen vej tilbage, og der er ingen til at hjælpe dem, hvis de kommer i nød. Den Danske Dyrlægeforening opfordrer katteejere til at tage ansvar og mærke katten.

I Danmark er det ikke lovpligtigt at registrere sin kat. Det mener Den Danske Dyrlægeforening, er en stor fejl og arbejder derfor sammen med landets dyreværnsorganisationer hårdt på at få indført obligatorisk mærkning af alle katte.

Mærkningen betyder, at kattene har en ejer og et hjem. De bliver passet, plejet, fodret og taget hånd om, hvis de bliver syge. Mærkningen betyder også, at katte kan forenes med deres ejere, hvis de løber bort eller kommer i nød og indleveres hos dyrlægen. I dag løber ejere af ikke-registrerede katte den risiko, at deres tilskadekomne kat i værste fald bliver aflivet som herreløs.

Kattene må klare sig selv
Langt de fleste herreløse katte lever et usselt liv. En herreløs kat er ikke garanteret omsorg og pleje – heller ikke når den fryser, er syg eller er kommet i nød. Kattene er overladt til tilfældigheder, og ikke alle er lige heldige.

Landets dyrlæger oplever hver dag at måtte aflive katte uden en ejer. Nogle er mere eller mindre vilde, mens andre er tydeligt prægede af mennesker. Men fælles er, at de ikke har en ejer, der vil tage ansvar for dem. Nogle af kattene er så plaget af sygdom og sult, at deres organer har taget skade, eller pelsen er filtret sammen, og der er gået betændelse i huden.

Det er et stort dyrevelfærdsproblem, som Den Danske Dyrlægeforening mener, det er nødvendigt at tage hånd om.

En fordel for alle
Man anslår, at der er omkring 650.000 ejerkatte og derudover 500.000 vildtlevende, herreløse katte i Danmark.

Alle vil drage fordel af, hvis kattene bliver mærket. Katte, ejere og dyrlæger. Mærkning er et krav, hvis katten skal sygeforsikres, og det er afgørende, når en tilskadekommet kat bliver indbragt, at der er en ejer, som kan betale for den rette behandling. Hvis katten ikke har en ejer, der vil tage ansvar for den, ender den i bedste fald på et internat, hvor den kan vente på at komme ud til et nyt hjem. I værste fald må katten aflives, da der ikke er ressourcer til at holde den i live.

Der burde være stor samfundsmæssig opbakning til obligatorisk mærkning af katte. En registreret kat får et mærkbart bedre liv.


Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr, Karina Ryborg, på telefon 20 11 95 12.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter