Derfor nedlægges Ankenævn for Dyrlæger

Nyt forbrugerklagenævn – også for dyrlægeydelser

Fra 2015 påbyder et EU-direktiv Danmark at indføre forbrugerklagenævn inden for en række brancher vedrørende varer, tjenesteydelser og services. Et af disse områder er ydelser leveret af praktiserende dyrlæger. Det er på denne baggrund, at Den Danske Dyrlægeforening (Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening) nedlægger Ankenævn for Dyrlæger.

Ankenævn for Dyrlæger blev etableret af Den Danske Dyrlægeforening i 2008 i regi af Forbrugerstyrelsen, hvorefter sager kunne indbringes for ankenævnet. Disse sager behandles af en dommer, to dyrlæger og to lægmænd. 90 procent af sagerne faldt i øvrigt ud til den praktiserende dyrlæges fordel.

- Med etableringen af det nye forbrugerklagenævn, der omfatter alle brancher – inklusive vores – er det naturligt, at vi nedlægger det nuværende ankenævn, siger bestyrelsesmedlem i Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Steen Bo Larsen og fortsætter:

- Vi ser frem til, at det bliver mere enkelt og ensartet at behandle tvister mellem parterne i forbrugersager, og forbrugerne får den fordel, at proceduren er den samme, uanset om der klages over et par sko, en klipning hos en frisør eller en dyrlægeydelse.

Det nye forbrugerklagenævn forventes at være i drift medio 2015. Ankenævn for Dyrlæger er nedlagt pr. 4. december 2014. Frem til oprettelsen af de nye forbrugerklagenævn skal klager, der ikke kan bilægges med den berørte dyrlæge, forelægges domstolene. Klager over dyrlægers eventuelle faglige fejl skal rettes til den tilsynsførende myndighed, nemlig Fødevarestyrelsen.

Eventuelt yderligere oplysninger hos bestyrelsesmedlem i Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening, Steen Bo Larsen på telefon 24 27 13 27.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter