Behov for regler om hunde i politiets varetægt

Hundelov:

Behov for regler om hunde i politiets varetægt
- siger Den Danske Dyrlægeforening

I forbindelse med revisionen af Hundeloven er det blevet muligt at få en sagkyndig vurdering af hunde, der af adfærdsmæssige årsager ellers skal aflives. I mellemtiden er hunden i politiets varetægt, men der mangler klare retningslinjer for, hvor længe hunden på den måde kan sidde indespærret.

- Det er et stort dyrevelfærdsmæssigt problem, at hunde risikerer at sidde indespærret i længere tid, mens de venter på afgørelse om, hvorvidt de er farlige eller ej. Alene den langvarige indespærring i fremmede omgivelser kan give hunden adfærdsmæssige problemer, forklarer formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr, dyrlæge Karina Ryborg.

Ud over behovet for en tidsmæssig begrænsning for, hvor længe en hund må være i politiets varetægt, er der også behov for retningslinjer for indretningen og driften af det sted, hvor hunden holdes indespærret. Det drejer sig dels om rummet og adgangen til hundegård og luftning, dels om personalets uddannelse og kompetencer.

Følgende kriterier bør være opfyldt:

1. Optimalt tidsperspektiv for pensionsanbringelse: Der bør ikke gå mere end 1-2 uger fra hunden er blevet pensionsanbragt, til den bliver vurderet af en hundesagkyndig. Det kan dog også være et problem, at hunden sidder længe efter, at den er blevet vurderet. Det gælder især sager, som bliver anket.

2. Tilstrækkeligt næringsrigt foder, frisk vand, lys, frisk luft, daglig motion, daglig mental stimulering, et tørt isoleret leje og mulighed for social kontakt med mennesker flere gange daglig. Det bør være personer med grundig adfærdsmæssig kendskab, der håndterer hundene og varetager deres behov. Dette er for at sikre, at der tages hensyn til at minimere faktorer, der medfører stress, angst eller aggression hos den enkelte hund. For nogle hunde vil det være af afgørende betydning, at den har egen kurv og legetøj med hjemmefra. Dette kan gøre den mere tryg og nedsætte dens angst og stress.

Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr, Karina Ryborg, på telefon 20 11 95 12.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter