Læger og dyrlæger: Giv indsats mod MRSA-bakterier højeste prioritet

Antallet af danskere, som bliver smittet med den farlige MRSA-bakterie er nu så højt, at Lægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening opfordrer politikere og myndigheder til at give problemet højeste prioritet.
Alene i juni måned i år blev der fundet over 100 tilfælde af den farlige MRSA-bakterie hos mennesker i Danmark, og siden 2012 er fire mennesker døde som følge af MRSA-infektioner. De seneste beretninger viser, at flere tusinde danskere er bærere af smitten fra MRSA.
 
Lægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening er stærkt bekymrede over, hvor hurtigt det er lykkedes den resistente stafylokok-bakterie at blive spredt i samfundet.
 
”Det kan få uoverskuelige konsekvenser, hvis det ikke lykkedes at få stoppet spredningen af bakterien. Dertil kommer, at der er en risiko for, at bakterien kan udvikle sig til en endnu mere aggressiv type. Det kan forårsage alvorlige epidemiske sygdomme, som det kan være meget svært at behandle”, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.
 
En nødvendig kortlægning
Onsdag den 27. august er sundhedsministeren og fødevareministeren kaldt i et åbent samråd, hvor de skal redegøre for, hvordan man i landbruget og i sundhedsvæsenet skal arbejde for at reducere smitte.
 
”Vi ønsker, at One Health-tankegangen om, at dyr og menneskers helbred hænger sammen, bliver udvidet med en egentlig kortlægning af, hvordan MRSA spredes. Der er nu brug for en ambitiøs indsats i et tæt samarbejde på tværs i sundhedsvæsenet og landbruget. Myndighederne og politikere bør hurtigst muligt sætte sig sammen med eksperter, læger, dyrlæger og landmænd for at finde de løsninger, som virker”, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Hidtidige tiltag har ikke haft effekt
I foråret kom fødevareminister Dan Jørgensen med en plan for at stoppe spredningen af MRSA-bakterien. Lægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening var tilfredse med den hurtige reaktion fra ministerens side.
 
”Det er vigtigt, at politikere og myndigheder fortsat giver prioriterer målrettet indsats over for problemet med MRSA og er klar til at følge op på planen, hvis den ikke får den nødvendige effekt”, siger Mads Koch Hansen.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter