Urimelige angreb på praktiserende dyrlæger

Den Danske Dyrlægeforenings udtalelse i anledning af anmeldt demonstration mod Næstved Dyrehospital lørdag den 17. maj.

- Vi bakker på ingen måde op om den nuværende hundelovs raceforbudsbestemmelser, men det er urimeligt at forfølge praktiserende dyrlæger, der af politiet er blevet inddraget i overholdelsen af den nuværende lovgivning. Sådan siger formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, i anledning af en anmeldt demonstration mod Næstved Dyrehospital, der foregår lørdag den 17. maj.

Danske dyrlæger er kendt for deres troværdighed og fagligt høje niveau. Den Danske Dyrlægeforening mener, at dyrlæger er den faggruppe, der alene har den fornødne ekspertise til at bistå politiet i de sager, der vedrører hundeloven.

- Det er afgørende for os, at hundene og ejerne får fornøden hjælp fra fagpersoner, der har indgående kendskab til hundes adfærd. Og skulle sagerne ende i de ulykkelige omstændigheder, hvor hunden må aflives, mener vi, at dyrlæger er den faggruppe, der kan udføre dette mest humant, så dyret mærker mindst muligt. Hvis vi nægter at samarbejde i disse situationer, overlades aflivningerne til andre faggrupper, og det mener vi, hverken dyr eller mennesker, er tjent med, siger Carsten Jensen.

Fra før Hundeloven blev vedtaget har Den Danske Dyrlægeforening markeret, at loven ikke er udformet fagligt korrekt. Dyrlægeforeningen har derfor blandt andet deltaget i det udvalg under Fødevareministeriet, der reviderer hundeloven, og her fremført vore synspunkter.

- Overordnet set er hundens adfærd mere styret af dens ejer og omgivelser end af race, så man er altid nødt til at se på den enkelte hund. Derfor kan vi også godt tilslutte os en ordning, hvor hundesagkyndige kan være med til at vurdere, om en hund er farlig – eller ej. En sådan vurdering bygger således på hundes adfærd – og ikke på dens race eller udseende. Den Danske Dyrlægeforening mener, at forbuddet mod bestemte hunderacer helt bør fjernes, og at lovgiverne må finde andre veje til at håndtere problemet med farlige hunde, understreger Carsten Jensen.

Den Danske Dyrlægeforening hverken kan eller vil opfordre sine medlemmer til at nægte at bistå ved aflivninger, uanset om vi er for eller imod årsagen hertil.
 
Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen, på telefon 27 80 17 24.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter