Fortsat behov for mere viden om MRSA

 

Fortsat behov for mere viden om MRSA
siger Den Danske Dyrlægeforening

-          Der findes ingen nemme løsninger i forhold til MRSA. Derfor er vi tilfredse med, at fødevareminister Dan Jørgensen vil sætte mere fokus på forskning inden for MRSA.

Sådan siger formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, dyrlæge Kristian Viekilde i anledning af fødevareminister Dan Jørgensen i dag har offentliggjort sin supplerende trepunktsplan for MRSA. Den bygger på følgende: Mere forskning i MRSA, mere hygiejne samt en udfasning af brugen af det bredspektrede antibiotika: tetracyklin. Hertil siger Kristian Viekilde:

-          Vi har løbende haft fokus på at målrette forbruget af antibiotika fra bredspektrede til smalspektrede antibiotika, men man skal være forsigtig med en generel begrænsning af brugen af antibiotika. Syge dyr må og skal altid kunne behandles. Indsatsen for en sænkning af forbruget skal ske i samspil med, at sundhedstilstanden forbedres gennem tiltag i de enkelte besætninger.

Fødevareministerens udtalelser bygger blandt andet på rapporten fra en MRSA-ekspertgruppe, hvor også Den Danske Dyrlægeforening har deltaget. Arbejdet i ekspertgruppen har været vanskeligt, fordi MRSA er et komplekst problem, og fordi der ikke findes hurtige løsninger. MRSA-rapporten indeholder en række anbefalinger, og de er skridt i den rigtige retning. De problematiske områder bliver indkredset, og der bliver lagt vægt på, hvad man kan konkludere på, og hvor man ikke kan drage nogle holdbare konklusioner. Enten fordi der mangler viden – eller fordi problemstillingen er meget kompleks.

Ekspertgruppens arbejde er en fin opfølgning på de MRSA-dialogmøder, som Den Danske Dyrlægeforening har stået i spidsen for gennem det seneste halve år. Her blev stort set de samme problemstillinger berørte af kompetente fagfolk, således at den generelle og gensidige forståelse vedrørende MRSA blev udbredt.

Det er Den Danske Dyrlægeforening generelle opfattelse, at MRSA skal løses som et One Health-problem. Det vil sige som et tværgående samarbejde mellem læger, dyrlæger, forskere og myndigheder.

Af rapportens konklusioner kan især fremhæves det generelle behov for nedbringelse af brugen af antibiotika – herunder at det anvendes så korrekt som muligt. I den forbindelse har Den Danske Dyrlægeforening anbefalet indførelsen af et ”Differentieret Gult Kort”, hvor fokus rettes mod de mindre problematiske typer af antibiotika på bekostning af de mere problematiske.

Den Danske Dyrlægeforening bakker op om de tiltag – både nuværende og foreslåede – der skal hindre MRSA i at sprede sig – dels mellem husdyrbesætninger, dels fra husdyrbesætninger og ud i det omgivende samfund. På det område er er faktisk mulighed for at gøre noget her og nu. Etableringen af særlige områder med lavt – eller praktisk taget intet – MRSA-smittetryk kunne være et andet skridt på vejen.

Den Danske Dyrlægeforening ser positivt på ideer, der kan stimulere den enkelte husdyrbruger til at iværksætte tiltag, som bekæmper MRSA. Der må gerne kobles en økonomisk ”gulerod” til at føre sådanne ideer ud i livet. 

Eventuelt yderligere oplysninger hos formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, Kristian Viekilde på telefon 30 95 24 40.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter