Gå til sidens indhold

DDD generalforsamlinger 2020

På grund af COVID-19 er DDD-generalforsamlingerne til afholdelse i 2020 udskudt. De nye generalforsamlinger holdes 12. og 13. marts 2021.

Vignet DDD Generalforsamlinger 2020 Uden Tekst

Dyrlægeforeningens generalforsamlinger 2020, der var planlagt til afholdelse i begyndelsen af oktober, måtte aflyses og er nu udsat til fredag den 12. og lørdag den 13. marts 2021. Generalforsamlingerne holdes på Hotel Nyborg Strand.

De nye generalforsamlinger er ordinære generalforsamlinger, og de skal derfor indkaldes på samme måde og efter samme frister, som vedtægterne foreskriver - blot forskubbet.

De gamle forslag til dagsordenen, der var indkommet til de ikke afholdte generalforsamlinger, vil blive behandlet på de nye generalforsamlinger.

Datoer og tidspunkter for generalforsamlingerne

 • Generalforsamling i Faggruppe Kvæg – fredag den 12. marts kl. 15.30-18.00
 • Generalforsamling i Faggruppe Familiedyr – fredag den 12. marts kl. 15.00-17.00
 • Generalforsamling i Faggruppe Svin – fredag den 12. marts kl. 16.00-17.00
  Generalforsamling i Faggruppe Biomedicin – fredag den 12. marts kl. 17.00-18.00
 • Generalforsamling i Faggruppe Heste – fredag den 12. marts kl. 16.00-18.30
 • Generalforsamling i ADO – lørdag den 13. marts kl. 9.00-10.45. I forlængelse heraf afholdes generalforsamling i Støtteforeningen for ADO.
 • Generalforsamling i DA – lørdag den 13. marts kl. 9.00-10.45. I forlængelse heraf afholdes generalforsamling i PDAs Fond.
 • Generalforsamling i DDD – lørdag den 13. marts kl. 13.00-15.00.
 • Generalforsamling i Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed – lørdag den 13. marts kl. 15.30-16.30.

Tilmelding til generalforsamlingerne

 • Oversigt over valg til bestyrelsesposter

  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  Ansatte Dyrlægers Organisation

  Bestyrelsesformand Ida Tingman Møller
  Bestyrelsesmedlem Anne Sofie Olesen
  Bestyrelsesmedlem Malene Kari Falkenberg
  Suppleant Elin Jørgensen
  Suppleant Ane Horstmann

  Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening

  Bestyrelsesformand Steen Bo Larsen
  Bestyrelsesmedlem Kristian Viekilde
  Suppleant Svend Erik Ramskov Garbus
  Suppleant Britta Walsted-Rasmussen

  Faggruppe Familiedyr

  Næstformand Niels Filtenborg-Barnkob
  Bestyrelsesmedlem Frederik Meyland-Smith
  Bestyrelsesmedlem Asger von Wenck
  Suppleant Kerstin Halberg
  Suppleant Jette Watson

  Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr

  Formand Helle Slot
  Næstformand Camilla Eskerod Kristensen
  Suppleant Emil Nyborg Rasmussen

  Faggruppe Svin

  Formand Ken Steen Pedersen
  Næstformand Inge Larsen
  Bestyrelsesmedlem Trine Christner Månsson
  Suppleant Anne Ovesen

  Faggruppe Heste

  Formand Kenneth Engelund Lassen
  Suppleant Johanne Cæsar Juul
  Suppleant Lars Bak

  Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

  Næstformand Anna-Marie Niemann Christensen
  Suppleant Jens Just Knudsen
  Suppleant Karen Charlotte Østergaard

  Faggruppe Biomedicin

  Formand Anders Permin
  Næstformand Lærke Boye Astrup
  Bestyrelsesmedlem Louise Bundgaard
  Suppleant Anna Elisabeth Engholm Daldorph

Indsendelse af forslag

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne i faggrupper, ADO, DA eller DDD skal indsendes til DDDs hovedpostkasse ddd@ddd.dk inden den 1. januar 2021. Du skal angive, hvilken bestyrelse forslaget vedrører.

Hent skabelon til udfærdigelse af forslag

Online-deltagelse i generalforsamlingerne

Det vil være muligt at deltage online i generalforsamlingerne. Den elektroniske deltagelse giver adgang både til at deltage i debatten og i afstemninger.

Tilmelding til den fysiske deltagelse eller den elektroniske deltagelse i generalforsamlingerne foregår via DDDs hjemmeside under arrangementer. Her vil du også finde yderligere information omkring, hvordan du får adgang til at deltage elektronisk, og hvordan den virtuelle deltagelse i generalforsamlingerne kommer til at foregå. Bemærk - der er ikke åbnet for tilmeldinger endnu.

Regnskab, beretning og dagsordener

DDDs årsberetning 2019/20121 er udkommet som et tillæg til Dansk Veterinærtidsskrift nr. 7/2020. 

Der udsendes et nyt hæfte med dagsordener og nøgletal for regnskabet 2019 samt aktivitetsbudgetter for 2021 sammen med DVT nr. 1/2021, der omdeles fra mandag den 25. januar 2021.

Materialet kan også hentes her af medlemmer af DDD (kræver login):

DDDs årsberetning 2019/2020

Årsregnskab 2019 for DDD, ADO, DA, ADOs Støtteforening og PDAs Fond

Årsregnskab 2019 for DDDs faggrupper

Fællesarrangement lørdag den 13. marts: Fremtiden efter coronakrisen

Foredrag ved fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria Aps

Hvordan vil coronakrisen påvirke fremtiden? Vil vi hurtigt komme tilbage til »normalen«, eller vil coronakrisen sætte mere langvarige spor?

COVID-19-pandemien har skabt usikkerhed og er det, der i fremtidsforskningen kaldes for et wildcard. Et wildcard er noget, der sker så pludseligt, at der ikke er mulighed for en gradvis tilpasning. Der er lille sandsynlighed for, at det sker, men sker det, kan det have store konsekvenser og skabe stor usikkerhed om fremtiden.

Der er en lang række af spørgsmål, der melder sig: Hvilke konsekvenser kommer vi til at opleve på vores arbejdspladser som medarbejdere og i vores private liv som forbrugere, og hvad vil der ske med vores sociale liv? Hvor har coronakrisen rykket tidsånden, og hvordan kommer krisen til at påvirke fremtidens megatrends?

Anne-Marie Dahl kommer med et nuanceret bud på nye og gamle pejlemærker og stiller skarpt på de nye muligheder og udfordringer og på tre vidt forskellige scenarier for fremtiden efter corona’en. Foredraget vil være målrettet, så det taler ind til dyrlægers virkelighed.

Kontakt

Cecilie Pramming
Chefsekretær

cecilie.jpg