Gå til sidens indhold

DDD generalforsamlinger 2022

Kom og vær med. Det foregår 7. - 8. oktober 2022 i Nyborg.

2022 11

Alle Dyrlægeforeningens medlemmer inviteres til at deltage i generalforsamlinger i faggrupper, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, Ansatte Dyrlægers Organisation og Den Danske Dyrlægeforening.

Det foregår fredag den 7. og lørdag den 8. oktober 2022 på NYBORG STRAND Hotel og Konferencecenter.

En del af DDD Årsmøde 2022

Generalforsamlingerne er en del af det samlede program for DDD Årsmøde 2022, og der vil være noget at komme efter for alle dyrlæger og veterinærsygeplejersker i løbet af de tre dage, årsmødet varer. Det faglige program er spækket med indlæg fra topaktuelle internationale og danske foredragsholdere, og du får mulighed for at deltage i aktuelle faglige diskussioner.

Ved årsmødet i 2021 deltog tæt på 1.000 dyrlæger, veterinærsygeplejersker og firmafolk i årsmødet. Vi forventer samme deltagelse i år, og som noget nyt er det også muligt at deltage som dyrlæge, selvom man ikke er medlem af Den Danske Dyrlægeforening.

Læs mere om DDD Årsmøde 2022

Datoer og tidspunkter for generalforsamlingerne

 • Generalforsamling i Faggruppe Kvæg – fredag den 7. oktober kl. 12.45-14.15
 • Generalforsamling i Faggruppe Svin – fredag den 7. oktober kl. 12.45-14.15
 • Generalforsamling i Faggruppe Heste – fredag den 7. oktober kl. 12.45-14.15
 • Generalforsamling i Faggruppe Familiedyr – fredag den 7. oktober kl. 12.45-14.15
 • Generalforsamling i Faggruppe Biomedicin – fredag den 7. oktober kl. 12.45-14.15
 • Generalforsamling i Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed – fredag den 7. oktober kl. 12.45-14.15
 • Generalforsamling i Den Danske Dyrlægeforening – fredag den 7. oktober kl. 16.30-18.30
 • Generalforsamling i Ansatte Dyrlægers Organisation samt i forlængelse heraf afholdes generalforsamling i Støtteforeningen for ADO – lørdag den 8. oktober kl. 10.50-12.40
 • Generalforsamling i Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening samt i forlængelse heraf afholdes generalforsamling i PDA’s Fond – lørdag den 8. oktober kl. 10.50-12.40.
 • Oversigt over bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

  Ansatte Dyrlægers Organisation
  Formand Ida Tingman Møller
  Bestyrelsesmedlem Kasper Klintø
  Bestyrelsesmedlem Freja Broe Hjerpe
  Suppleant Anne Buhl Vedel Christoffersen
  Suppleant Karen Charlotte B. Østergaard
  Suppleant Carsten Fihl

  Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
  Formand Mikkel Markussen
  Bestyrelsesmedlem Steen Bo Larsen
  Bestyrelsesmedlem Lars Bloch
  Suppleant Kenneth Engelund Lassen
  Suppleant Ninna Westphael

  Faggruppe Familiedyr
  Næstformand Niels Filtenborg-Barnkob
  Bestyrelsesmedlem Asger von Wenck
  Bestyrelsesmedlem Anja Warming Andsager
  Suppleant Mette Halck
  Suppleant Jette Watson

  Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
  Formand Helle Slot
  Suppleant Anne Katrine Aagaard

  Faggruppe Svin
  Formand John Haugegaard
  Bestyrelsesmedlem Trine Christner Månsson
  Suppleant Dan Bysted

  Faggruppe Heste
  Formand Ginnie Holmes Hørning
  Næstformand Johanne Cæsar Juul
  Suppleant Lars Bak
  Suppleant Rikke Findshøj Delany

  Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
  Næstformand Jens Just Knudsen
  Suppleant Sussi Rust Graversen
  Suppleant Maria Lykke Kaub

  Faggruppe Biomedicin
  Formand Anders Permin (kan ikke genopstille)
  Suppleant Tina Struve

Vejledning til udarbejdelse af forslag til dagsordener 

Generalforsamlingerne er en unik mulighed for at få din stemme hørt og udøve din demokratiske stemmeret.

Alle medlemmer kan stille forslag til dagsordenen.

Forslag skal være fremsendt inden den 1. august 2022 til DDDs hovedpostkasse ddd@ddd.dk.

Forslaget skal stilles skriftligt, og du skal angive, hvilken bestyrelse forslaget vedrører.

Du kan vælge at benytte skabelonen herunder, men det er ikke et krav.

Hent skabelon 

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til bestyrelsen eller sekretariatet.

Tilmelding til generalforsamlingerne

Tilmelding foregår via arrangementer, hvor du også kan læse mere om årsmødet. (Tilmelding er mulig ultimo juni).

Beretning, regnskab og dagsordener

DDDs årsberetning 2021/2022 er en samlet beretning for Den Danske Dyrlægeforening og alle faggrupperne - inklusive Ansatte Dyrlægers Organisations årsberetning og årsberetningen fra Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening.

Læs beretningen

Link til e-hæfte med dagsordener og nøgletal for regnskabet 2021 samt aktivitetsbudgetter for 2023

Links til regnskaber 2021 (kræver login):