Gå til sidens indhold

DDD generalforsamlinger 2023

Kom og vær med. Det foregår i dagene fra den 5. - 7. oktober 2023 i Odense.

Ddd Aarsmoede 2022 317 Web

Alle Dyrlægeforeningens medlemmer inviteres til at deltage i generalforsamlinger i faggrupper, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, Ansatte Dyrlægers Organisation, den nystiftede Veterinær Lederforening (VeL) og Den Danske Dyrlægeforening.

Det foregår i dagene fra torsdag den 5. til lørdag den 7. oktober 2023 på ODEON i hjertet af Odense. 

Generalforsamlingerne er en del af DDD Årsmøde 2023

Generalforsamlingerne er en del af det samlede program for DDD Årsmøde 2023, og der vil være noget at komme efter for alle dyrlæger og veterinærsygeplejersker i løbet af de tre dage, årsmødet varer.

Det faglige program er sammensat med indlæg fra en perlerække af dygtige danske og internationale indlægsholdere, der er spændende debatter om aktuelle emner og gode muligheder for kollegialt og socialt samvær.

Sidste år deltog tæt på 1.000 dyrlæger, veterinærsygeplejersker og firmafolk i årsmødet. Vi forventer samme deltagelse i år. Det er også muligt at deltage som dyrlæge, selvom man ikke er medlem af Den Danske Dyrlægeforening.

Læs mere om DDD Årsmøde 2023

Datoer og tidspunkter for generalforsamlingerne

 • Generalforsamling i Faggruppe Kvæg – fredag den 6. oktober kl. 17.00-18.15
 • Generalforsamling i Faggruppe Svin – fredag den 6. oktober kl. 17.00-18.15
 • Generalforsamling i Faggruppe Heste – fredag den 6. oktober kl. 17.00-18.15
 • Generalforsamling i Faggruppe Familiedyr – fredag den 6. oktober kl. 17.00-18.15
 • Generalforsamling i Faggruppe Biomedicin – fredag den 6. oktober kl. 17.00-18.15
 • Generalforsamling i Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed– fredag den 6. oktober kl. 17.00-18.15
 • Generalforsamling i Den Danske Dyrlægeforening – fredag den 6. oktober kl. 12.40-14.40
 • Generalforsamling i Ansatte Dyrlægers Organisation samt i forlængelse heraf afholdes generalforsamling i Støtteforeningen for ADO – lørdag den 7. oktober kl. 11.10-13.00
 • Generalforsamling i Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening samt i forlængelse heraf afholdes generalforsamling i PDA’s Fond – lørdag den 7. oktober kl. 11.10-13.00
 • Generalforsamling i Veterinær Lederforening (VeL) – torsdag den 5. oktober kl. 9.00-11.00.
 • Oversigt over bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

  Formand
  Hanne Knude Palshof

  Ansatte Dyrlægers Organisation
  Bestyrelsesmedlem Karen Dieckmann
  Bestyrelsesmedlem Neel Larsen
  Bestyrelsesmedlem Anne Marie Lassen-Nielsen
  Suppleant Niels Hofman Hansen
  Suppleant Carsten Fihl
  Suppleant Mette Lindstrøm

  Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
  Suppleant Steen Bo Larsen
  Suppleant Kenneth Engelund Lassen

  Faggruppe Familiedyr
  Formand Christine Fossing
  Bestyrelsesmedlem Mia Vorslund-Kiær
  Suppleant Jette Watson
  Suppleant Line Aabjerg Larsen

  Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
  Næstformand Peter Vase
  Bestyrelsesmedlem Anne Skovbjerg
  Suppleant Anne Katrine Aagaard

  Faggruppe Svin
  Næstformand Anne Ovesen
  Suppleant Dan Bysted

  Faggruppe Heste
  Bestyrelsesmedlem Lars Bak
  Suppleant Rikke Findshøj Delany
  Suppleant Peter Busk

  Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
  Formand Mette Gantzhorn
  Bestyrelsesmedlem Bente Pedersen
  Suppleant Susie Rust Graversen
  Suppleant Maria Lykke Kaup

  Faggruppe Biomedicin
  Bestyrelsesmedlem Anna Elisabeth Daldorph
  Suppleant Vera Irene Erickson

Vejledning til udarbejdelse af forslag til dagsordener 

Generalforsamlingerne er en unik mulighed for at få din stemme hørt og udøve din demokratiske stemmeret.

Alle medlemmer kan stille forslag til dagsordenen.

Forslag skal være fremsendt inden den 1. august 2023 til DDDs hovedpostkasse ddd@ddd.dk.

Forslaget skal stilles skriftligt, og du skal angive, hvilken bestyrelse forslaget vedrører.

Du kan vælge at benytte skabelonen herunder, men det er ikke et krav.

Hent skabelon 

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til bestyrelsen eller sekretariatet.

Beretning, regnskab og dagsordener

DDDs årsberetning 2022/2023 er en samlet beretning for Den Danske Dyrlægeforening og alle faggrupperne - inklusive Ansatte Dyrlægers Organisations årsberetning og årsberetningen fra Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening.

Se årsberetning, dagsordener og nøgletal for regnskabet 2022 samt aktivitetsbudgetter for 2024