Fællesskab, faglighed og fagforening

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation – de ansatte dyrlægers fagforening og dyrlægevirksomhedernes arbejdsgiverforening.

DDDs cirka 4.000 medlemmer tæller praktiserende dyrlæger, offentligt ansatte dyrlæger, dyrlæger ansat i privatsektoren, studerende og pensionister. Cirka 2.500 af medlemmerne er erhvervsaktive, og de arbejder bl.a. med familiedyr, produktionsdyr, fødevaresikkerhed, kødkontrol, forskning, undervisning, veterinær administration og inden for life science.

Medlemmerne i Den Danske Dyrlægeforening har en meget høj faglighed og et stort engagement i deres arbejdsliv. Det præger også arbejdet i DDD. Det faglige fællesskab er i centrum i enhedsforeningen, der beskæftiger sig med alt, hvad der har indflydelse på dyrlægestandens faglige og fagpolitiske interesser.

Fagforeningsdelen varetages på den ene side i Ansatte Dyrlæger Organisation (ADO), der sikrer offentligt og privatansatte dyrlæger attraktive lønninger og ansættelsesforhold. Og på den anden side i Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA), der tager sig af de arbejdsgiverrelaterede spørgsmål.

Politisk indflydelse

Den Danske Dyrlægeforening arbejder på en række fronter for at sikre indflydelse på lovgivningen og de offentlige reguleringer, der har indflydelse på danske dyrlægers arbejdsliv.

Et vigtigt mål med det politiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening er at styrke foreningens position som en synlig interesseorganisation, der arbejder strategisk og fokuseret på at fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd, samt at medvirke aktivt til gode arbejdsvilkår for medlemmerne.

Desuden har Den Danske Dyrlægeforening en række internationale aktiviteter, bl.a. deltager foreningen i FVE – Federation of Veterinarians of Europe og VWA – World Veterinary Association samt rummer redaktionssekretariatet for ACTA Veterinaria Scandinavica.

Efter- og videreuddannelse
Den Danske Dyrlægeforening er en central udbyder af dyrlægens efter- og videreuddannelse. Hvert år deltager flere hundreder dyrlæger på efteruddannelseskurser og konferencer udbudt af DDD Kursus, som også forestår også fagdyrlægeuddannelserne inden for kvæg, svin, smådyr og heste.

DDD Kursus’ udbud af kursusaktiviteter bidrager til, at medlemmerne til stadighed kan opdatere og erhverve nye faglige og personlige kompetencer, så de harmonerer både med klienternes og samfundets forventninger og ikke mindst er med til at sikre, at medlemmerne fortsat udgør en attraktiv arbejdskraft på arbejdsmarkedet.

Faglig viden, nyheder og debatforum
Den Danske Dyrlægeforening udgiver Dansk Veterinærtidsskrift (DVT), der udkommer 14 gange om året. Bladet favner både den videnskabelige, den faglige og den fagpolitiske kommunikation og er på samme tid et fagligt nyttigt tidsskrift for alle, som gerne vil følge med i udviklingen inden for dyrlægens arbejdsområder.

Den Danske Dyrlægeforening udgiver desuden et elektronisk nyhedsbrev hver torsdag. Nyhedsbrevet giver et overblik over aktuelle dyrlægerelevante emner, som presse og medier beskæftiger sig med, og seneste nyt fra Den Danske Dyrlægeforening.

Den Danske Dyrlægefo​rening har desuden en række lukkede netværksfora, hvor medlemmerne kan spørge hinanden til råds – fx hvis der er brug for hjælp til at løse en faglig udfordring. De forskellige fora benyttes også til den fagpolitiske diskussion.

Stærkt fagligt fællesskab
Den Danske Dyrlægeforening er organiseret med en række faglige faggrupper. Faggrupperne danner det faglige grundlag for DDDs holdningsdannelse og politikudformning inden for de specifikke fagområder. Ligeledes er faggrupperne med i den løbende udvikling af foreningens politikker.

En anden væsentlig del af Den Danske Dyrlægeforenings organisatoriske netværk er regionalforeningerne. Her mødes dyrlæger lokalt, og fokus er rettet mod såvel det faglige, det organisatoriske som det sociale.

Samlet set skaber Den Danske Dyrlægeforening et stærkt fagligt fællesskab. DDD har et indgående kendskab til dyrlægernes arbejdsmarked og arbejder for medlemmernes faglige og fagpolitiske interesser og på at skabe grundlaget for et godt og solidt fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder gode løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder.

Læs mere om medlemsfordele her​


 

 Læs om DDD

 

Senest ændret 17-08-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter