DDDs Internationale Udvalg

Federation of Veterinarians of Europe (FVE) er sammenslutningen af dyrlæger i Europa og fungerer som en paraplyorganisation for veterinære organisationer fra i alt 38 europæiske lande.

Den Danske Dyrlægeforening er medlem af FVE, der er en vigtig stemme i lovgivningsprocessen i EU-Kommissionen og i Europa-Parlamentet.


En stor del af arbejdet i FVE foregår i organisationens 4 arbejdsgrupper, der tilsammen repræsenterer de vigtigste grupper inden for dyrlægeprofessionen. DDD har medlemmer repræsenteret i alle fire arbejdsgrupper.

DDDs medlemmer i FVE (DDDs Internationale Udvalg):

Carsten Jensen
Formand for DDD
Repræsenteret i Federation of Veterinarians of Europe

Jacob Kjær Larsen
Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening 
Repræsenteret i Union of European Veterinary Practitioners (UEVP)

Bente Pedersen
Bestyrelsesmedlem, Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Repræsentation i European Association of State Veterinary Officers (EASVO)

Bente Ø. Nielsen
Formand, Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Repræsenteret i Union of European Veterinary Hygienists (UEVH)

Christine Fossing
Bestyrelsessuppleant, Faggruppe Familiedyr
Repræsenteret i European Veterinarians in Education,
Research and Industry (EVERI)

Mette Uldahl
Formand, FEEVA
Federation of European Equine Veterinary Associations (FEEVA)

Helle Johansen
Bestyrelsesmedlem Faggruppe Familiedyr
Repræsenteret i Federation of Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)

Fra sekretariatet: Fagpolitisk konsulent, Vibe Pedersen Lund

Arbejdsgrupper i FVE

EASVO - European Association of State Veterinary Officers
Organisationsarbejdet er koncentreret om de emner, der vedrører administrativt ansatte dyrlæger, herunder transport, dyrevelfærd, sygdomsbekæmpelse, medicinanvendelse, attestation, efteruddannelse, akkreditering, privatisering af den officielle kontrol, godkendelse af dyrlæger og specialistuddanelser mv.

EVERI - European Veterinarians in Education, Research and Industry
EVERI er en trebenet organisation, hvor der arbejdes med alle emner inden for undervisning, forskning og dyrlægers virke i industrien. Arbejdet er koncentreret om at sikre bedst mulige kvalifikationer for dyrlæger gennem sikring af optimal uddannelse både under og efter dyrlægestudiet.

Arbejdet i EVERI inkluderer bl.a. VETCEE (sikring af ensrettet efteruddannelse af dyrlæger) og EMS (udveksling og specialisering af dyrlægestuderende fx inden for fiskesygdomme og forsøgsdyrsvidenskab mv.).

UEVH - Hygienists and Public Health Veterinarians
Arbejdet i UEVH er bl.a. at fremme dyrlægens rolle i hele fødekæden fra jord til bord. Dette gøres blandt andet ved at påvirke EU-lovgivningen i Bruxelles med faglige argumenter for, hvorfor dyrlæger skal udføre bestemte opgaver.

UEVP - Union of European Veterinary Practitioners
UEVP arbejder med alle de forhold, der gør sig gældende for dyrlæger i praksis. Det gælder fx forholdene for at opnå og vedligeholde autorisation samt efter- og videreuddannelse. UEVP beskæftiger sig ligeledes med forhold om medicin, medicinhåndtering, medicinresistens, medicinsalg og forhold om sundhedsrådgivningsprogrammer og dyrevelfærd. Europaparlamentets arbejde med Animal Health Law giver også arbejde i UEVP.

 

 Kontakt i DDD

Vibe.jpg

Vibe Pedersen Lund

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 01-11-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter