Kontingenter i DDD

I Den Danske Dyrlægeforeningen er der 4 kontingentgrupper:

  1. Fuldtid
  2. Deltid
  3. Ledig/orlov
  4. Pensionist

1. Fuldtid
Fuldtid er det fulde kontingent, der som udgangspunkt skal betales af alle medlemmer. Foreligger der ikke ansættelsesmæssige eller økonomiske grunde til en reduktion i kontingent, skal der altid betales fuldtidssats.

2. Deltid
Deltid er en reduceret sats, som kan bevilliges, hvis du kan dokumentere at arbejde under 30 timer ugentligt.

3. Ledig/orlov
Ledig/orlov er en reduceret sats, som kan bevilliges, hvis du kan dokumentere at være ledig på arbejdsmarkedet eller har orlov (i henhold til vedtægternes § 5 skal medlemmet dokumentere, at deres indtægt ikke overstiger højeste dagpengesats).

4. Pensionist
Pensionistgruppen omfatter medlemmer, som har afsluttet deres erhvervsmæssige karriere, herunder medlemmer som er fyldt 70 år. I denne kategori hører således pensionister, efterlønsmodtagere og invalidepensionister.

HUSK at oplyse sekretariatet, hvis du skifter job, går fra studerende til jobsøgende eller fra studerende til ny i job, bliver ledig, eller hvis du forlader jobbet for at gå på efterløn eller på pension.

Du kan nemt og hurtigt selv rette dine medlemsoplysninger ved at logge ind på via Mit DDD (kræver login) eller kontakte Alice Gottschalck  i sekretariatet. 

Du finder kontingentsatserne for 2017 i dokumentlisten til højre.


 
 

 Kontakt i DDD

Alice.jpg
Alice Gottschalck


E-mail: ddd@ddd.dk
Telefon: 3871 0888

 Links og dokumenter

 

Senest ændret 05-02-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter