Kontingenter i DDD

I Den Danske Dyrlægeforeningen er der 4 kontingentgrupper:

  1. Fuldtid
  2. Deltid
  3. Ledig/orlov
  4. Pensionist

1. Fuldtid
Fuldtid er det fulde kontingent, der som udgangspunkt skal betales af alle medlemmer. Foreligger der ikke ansættelsesmæssige eller økonomiske grunde til en reduktion i kontingent, skal der altid betales fuldtidssats.

2. Deltid
Deltid er en reduceret sats, som kan bevilliges, hvis medlemmet kan dokumentere at arbejde under 30 timer ugentligt.

3. Ledig/orlov
Ledig/orlov er en reduceret sats, som kan bevilliges, hvis medlemmet kan dokumentere at være ledig på arbejdsmarkedet eller har orlov (i henhold til vedtægternes § 5 skal medlemmet dokumentere, at deres indtægt ikke overstiger højeste dagpengesats).

4. Pensionist
Pensionistgruppen omfatter medlemmer, som har afsluttet deres erhvervsmæssige karriere, herunder medlemmer som er fyldt 70 år. I denne kategori hører således pensionister, efterlønsmodtagere og invalidepensionister.

HUSK at oplyse sekretariatet, hvis du skifter job, går fra studerende til jobsøgende eller fra studerende til ny i job, bliver ledig, eller hvis du forlader jobbet for at gå på efterløn eller på pension.

Du finder kontingentsatserne for 2016 i dokumentlisten til højre

Du kan indtaste de nye oplysninger i medlemssystemet via Mit DDD (kræver login) eller kontakte Alice Gottschalck  i sekretariatet.

 
 
 

 Kontakt i DDD

 

Alice Gottschalck

E-mail: ddd@ddd.dk
Telefon: 3871 0888

 Links og dokumenter

 

Senest ændret 04-08-2016
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook