Organisationsdiagram for DDD

Strukturen i Den Danske Dyrlægeforening er pr. 1. januar 2017 opbygget, som vist i diagrammet.

Medlemmerne er opdelt i to hovedgrupper: Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA).

Hovedbestyrelsen - der forestår den daglige drift samt den faglige og fagpolitiske ledelse af Den Danske Dyrlægeforening - er sammensat af en formand og formændene for de seks faggrupper samt næstformændene fra faggrupperne Biomedicin samt Dyresundhed og Fødevaresikkerhed. Derudover er der tre medlemmer uden stemmeret fra henholdsvis VeterinærMedicinskForening (VMF), Ansatte Dyrlægers Organisation og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening med i hovedbestyrelsen.  

Formanden er frit valgt blandt alle DDD-medlemmer, mens valget af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer sker ved direkte valg i de respektive faggrupper.
 Organisationsdiagram_2018.jpg

 

Senest ændret 29-10-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter