DDDs vision og mission

Vision:

  • Den Danske Dyrlægeforening er dyrlægernes stærke, fælles organisation og markante profil i samfundet.
  • Det kommer til udtryk i et synligt arbejde for at fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd, samt et målrettet arbejde for medlemmernes økonomiske, faglige og fagpolitiske interesser.
  • Alle dyrlæger finder det oplagt og attraktivt at være aktivt medlem af dette fællesskab. 

Mission:

At fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd, samt at medvirke aktivt til gode arbejdsvilkår for medlemmerne.

 

Kommunikationsstrategi
Den Danske Dyrlægeforening vedtog i foråret 2018 en ny kommunikationsstrategi. Strategien fungerer som en ramme for den daglige kommunikationsindsats med medlemmer og omverdenen og sikrer, at der er samhørighed med DDDs grundfortælling. 

Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i de indsatsområder, hovedbestyrelsen har udpeget og prioriteret.

Kommunikationsstrategien kan hentes i DDDs netværksfora for alle medlemmer (kræver login).


 

Senest ændret 21-08-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter