Den danske Dyrlægeforenings politikpapirer

Den Danske Dyrlægeforening udarbejder løbende politikpapirer om vigtige emner inden for et bredt felt af fagområde. Politikpapirerne beskriver, hvilke overordnede mål som DDD arbejder hen imod på det givne område.

Du er velkommen til at tage kontakt til din faggruppe, hvis du har forslag til et emne, som DDD bør arbejde mere dybdegående med, og som er af så principiel karakter, at det egner sig til et politikpapir. 

I menuen til venstre finder du DDDs aktuelle politikpapirer.

 

Senest ændret 02-10-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter