DDDs sekretariat

DDDs sekretariat er fællessekretariat med JA (Jordbrugsakademikerne) og Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører (DSL). Sekretariatet beskæftiger 35 personer.

Politisk er sekretariatsfællesskabet styret af Det Koordinerende Formandskab (KFS), der består af repræsentanter for de foreninger, som i fællesskab ejer sekretariatet. De tre foreninger har tilsammen ca. 9.500 medlemmer.

Repræsentanter i KFS er:

  • Carsten Jensen (DDD) - ordførende 2018
  • Hans-Henrik Jørgensen (JA)
  • Bjørn Øst Hansen (JA)
  • Christina Reenberg Skov (JA)
  • Steen Bo Larsen (DA/DDD)
  • Ida Tingman Møller (ADO/DDD)
  • Henrik Steffensen Bach (DSL) 
  • Lars Delfs Mortensen (DSL)

Hvis du ønsker at holde et møde med en medarbejder i sekretariatet, er det en god ide at aftale det på forhånd. Du kan ringe til sekretariatet på telefon 3871 0888. Du har desuden mulighed for at sende en mail til sekretariatet på ddd@ddd.dk​.

Find vej til sekretariatet

Sekretariatet ledes af direktør Børge Jørgensen og sekretariatets aktiviteter er samlet i nedenstående afdelinger:
 
Direktion
Medlemsbetjening - Forhandling & Arbejdsmarked
Medlemsaktiviteter & Kommunikation
Medlemsadministration, Økonomi & It

 
 

 

Senest ændret 11-10-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter