Ny DDD-struktur

 

DDD-logo-skæv.jpgDet seneste halvandet års tid har Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse sammen med formændene for sektionerne samt Ansatte Dyrlægers Organisation og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening arbejdet på at finde en ny struktur for foreningen.

Afsættet var DDDs medlemsundersøgelse fra 2014. Den gav en klar pejling på, hvad og på hvilke områder der var behov for at forbedre og styrke foreningen.

Læs mere: Baggrund for strukturændring

I hovedbestyrelsens forslag til ny struktur får formændene for sektionerne faste pladser i hovedbestyrelsen. Den nye struktur lægger desuden op til store ændringer for tre af de nuværende sektioner, idet sektionerne VAFU (Veterinær Forskning, Forskning og Undervisning), FOLT (Forsøgsdyr, Lægemidler og Toksikologi) samt Fødevarer & Miljø nedlægges og erstattes af to nye faggrupper med de foreløbige navne: Biomedicin og Samfund, Sundhed og Velfærd.

Men der er også andre områder, der berøres af strukturændringerne.

Læs mere: Sektioner bliver til faggrupper og får faste pladser i hovedbestyrelsen

Læs mere: De nye faggrupper

Forslaget til den nye struktur forventes vedtaget på generalforsamlingen til oktober, men inden da er det vigtigt, at du som medlem sætter dig ind i, hvad strukturændringerne indebærer.

Under overskriften: Sådan organiserer vi vores foreningholder DDD derfor en række regionale gå-hjem-møder i april og maj måned.

På møderne vil du høre om strategiprocessen og få den nye struktur og faggrupper præsenteret.

Læs mere: Ny DDD-struktur skal vedtages på generalforsamling

Den endelige struktur bliver præsenteres til vedtagelse på generalforsamlingerne til oktober. Her skal de ikke blot vedtages på hovedforeningens generalforsamling, men også på samtlige sektionsgeneralforsamlinger samt ADOs og PDAs. Efter vedtagelse kan den nye struktur træde i kraft
1. januar 2017. 


 Links og dokumenter

 

Senest ændret 31-05-2016
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook