Baggrund for strukturændring

Afsættet for den ny struktur i Den Danske Dyrlægeforening var DDDs medlemsundersøgelse fra 2014. Den gav en klar pejling på, hvad og på hvilke områder der var behov for at forbedre og styrke foreningen.

Læs: DDD Medlemsundersøgelse 2014 (kræver login)

Medlemsundersøgelsen viste, at der var behov for at skabe en stærkere enhedsforening tættere på det enkelte medlem, mere udbytte og bedre service.

DDDs hovedbestyrelse har målbevidst inddraget DDDs folkevalgte politikere og menige medlemmer i strategiprocessen.

Tanken var, at der skulle være god tid til hele processen, så den nye struktur bliver forankret i hele organisationen.  Således kunne hovedbestyrelsen præsentere råskitsen til en ny struktur på generalforsamlingen sidste år.

Hovedbestyrelsen fik fuld opbakning til at arbejde videre med forslaget.

Undervejs i strategiprocessen har hovedbestyrelsen fastlagt et mere langsigtet perspektiv for DDD. Således lyder foreningens mission: At fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd, samt at medvirke aktivt til gode arbejdsvilkår for medlemmerne.

Desuden har der også været fokus på, hvilke konkrete tiltag der styrker foreningen – fx omdømme, identitet og synlighed.

Læs artikel fra DVT nr. 4/2016 om processen, der ligger bag strategiarbejdet

 

Senest ændret 28-05-2016
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook