Gå til sidens indhold

Hunde fra Ukraine

Fødevarestyrelsens vurdering vedrørende hundeforbudslisten og registrering af hunde fra Ukraine.

Shutterstock 1960549519

På grund af situationen i Ukraine, modtager Danmark en del flygtninge, der har medbragt deres kæledyr, herunder også hunde.

Dette har affødt en del spørgsmål om, hvordan de nationale regler kan håndteres – det gælder særligt bekendtgørelse af lov om hunde (LBK nr. 329 af 2. marts 2021) og bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde (BEK nr. 1044 af 10. august 2018).

Fødevarestyrelsen har på dette grundlag vurderet, hvordan reglerne bør fortolkes i den givne situation.

Håndtering af ukrainske flygtninges hunde i forbindelse med bekendtgørelse af lov om hunde (LBK nr. 329 af 2. marts 2021)

Helt overordnet har Fødevarestyrelsen vurderet, at der i tilfælde af forbudte hunderacer, der er medbragt til Danmark med ukrainske flygtninge kan:

  • Anvendes en udvidet fortolkning af hundeloven (§ 1 b, stk. 6 (turist-reglen) og § 6 b, stk. 2).
  • Tillades, at de ukrainske flygtninge kan få lov at beholde deres ellers forbudte hunde.
  • Kræves, at hunden skal bære mundkurv og føres i kort snor i det offentlige rum.

Det er fortsat politiet, som forvalter hundelovens regler vedrørende de forbudte hunderacer.

Håndtering af ukrainske flygtninges hunde i forbindelse med bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde (BEK nr. 1044 af 10. august 2018)

Fødevarestyrelsen vurderer, at reglerne om mærkning og registrering af hunde, der kommer til Danmark med ukrainske flygtninge, kan administreres på følgende måde:

  • Opholdet i Danmark betragtes som et midlertidigt ophold
  • Derfor håndhæves kravet om registrering i Dansk Hunderegister inden for 4 uger efter ankomst ikke i en given periode (administrativ dispensering)
  • Der er stadig krav om hundetegn og ansvarsforsikring
  • Mærkning er stadig et krav i forhold til at kunne dokumentere hundens sundhedsstatus.

Det formodes, at ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark som følge af den aktuelle situation i Ukraine, formodentlig vil være i landet i en længere periode, under hvad der kan betegnes som et længerevarende midlertidigt ophold, da det ikke kan vides, om og hvornår situationen normaliserer sig – men at indførslen af hundene dog ikke sker med henblik på permanent ophold. Det er i den forbindelse Fødevarestyrelsens vurdering, at kravet om registrering i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen i disse tilfælde ikke bør håndhæves for en midlertidig periode.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside på nedenstående link.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående, kontakt da 15@fvst.dk.