Gå til sidens indhold

Kontrollen med dyretransporter

Den Danske Dyrlægeforening har undersøgt kontrollen med grises velfærd ved eksport fra samlesteder og besætninger.

_96I1903.jpg

Dyrevelfærd er en mærkesag for Den Danske Dyrlægeforening, ikke mindst på transportområdet, som har været i mediernes søgelys siden sommeren 2018. Nyheden om en årrække med manglende sanktionering i forbindelse med returlogbogskontrollen afstedkom en intern undersøgelse i Fødevarestyrelsen.

I december 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om øget kontrol med dyretransporter fra andet halvår af 2019.

Se aftalen hos Miljø- og Fødevareministeriet

DDD besluttede som følge af sagen at undersøge embedsdyrlægernes opfattelse af kontrollen i en undersøgelse gennemført fra november 2018 til januar 2019. Resultaterne pegede på en generel opfattelse af manglende ressourcer til kontrolopgaverne og et kontrolsystem, der vanskeliggør en veterinærfagligt tilfredsstillende kontrolindsats.

DDD har igen i november 2019 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt embedsdyrlægerne. Undersøgelsen ligger til grund for DDDs evaluering af indsatserne i den politiske aftale fra 2018 og DDDs bidrag til at sikre kontrollens kvalitet fremadrettet. 

DDD arbejder på at forbedre forholdene 

DDD har siden offentliggørelsen af aftalen arbejdet for, at den i videst muligt omfang retter op på de problemer, som DDDs rapporter påpeger.

DDD har gjort dette ved at gå i dialog med Fødevarestyrelsen med udgangspunkt i et notat med løsningsforslag til implementeringen af aftalen. DDD følger fortsat implementeringen af den politiske aftale fra sommeren 2019 tæt.

Resultaterne af DDDs seneste undersøgelse (november 2019) er formidlet til Fødevarestyrelsen i et notat, som bidrag til ministeriets evaluering af den fremtidige kontrol.

I boksen kan du hente DDDs rapport og notat om den politiske aftale fra marts 2019 og november 2019.

Læs mere om DDDs undersøgelse og tiltag på området: