Gå til sidens indhold

Kontrollen med dyretransporter

Den Danske Dyrlægeforening har undersøgt kontrol med grises velfærd ved eksport fra samlesteder og besætninger.

_96I1903.jpg

Dyrevelfærd er en mærkesag for Den Danske Dyrlægeforening, ikke mindst på transportområdet, som har været i mediernes søgelys siden sommeren 2018. Nyheden om en årrække med manglende sanktionering i forbindelse med returlogbogskontrollen afstedkom en intern undersøgelse i Fødevarestyrelsen.

DDD besluttede som følge af sagen at undersøge embedsdyrlægernes opfattelse af kontrollen i en undersøgelse gennemført fra november 2018 til januar 2019. Resultaterne pegede på en generel opfattelse af manglende ressourcer til kontrolopgaverne og et kontrolsystem, der vanskeliggør en veterinærfagligt tilfredsstillende kontrolindsats.

DDD arbejder på at forbedre forholdene 

I december 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om øget kontrol med dyretransporter fra andet halvår af 2019.

Se aftalen hos Miljø- og Fødevareministeriet

DDD har siden offentliggørelsen af aftalen arbejdet for, at den i videst muligt omfang retter op på de problemer, som DDDs rapport påpegede.

DDD har gjort dette ved at gå i dialog med Fødevarestyrelsen med udgangspunkt i et notat med løsningsforslag til implementeringen af aftalen. DDD følger fortsat implementeringen af den politiske aftale fra sommeren 2019 tæt.

I boksen kan du hente DDDs rapport og notat om den politiske aftale.

Læs mere om DDDs undersøgelse og tiltag på området: