Gå til sidens indhold

Opsplitning af lægemiddelpakninger

DDD arbejder for at gøre muligheden for opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinært brug til en reel mulighed i praksis. Målet er at mindske mængden af udleveret medicin til dyreejere og undgå misbrug af overskydende medicin og resistensudvikling.

Efter pres fra Den Danske Dyrlægeforening blev det 1. januar 2019 lovligt for dyrlæger at opsplitte lægemiddelpakninger og udlevere afmålte mængder medicin til behandling af dyr.

Det er en stor sejr for Dyrlægeforeningen, at denne løsning endelig er blevet mulig. Vi har i årevis arbejdet for, at dyrlæger skal kunne udlevere afmålte mængder af medicin blandt andet for at undgå unødige rester af antibiotika hos dyreejere. Dermed er der nemlig risiko for, at den overskydende medicin i nogle tilfælde tages i brug af dyreejeren ved ny sygdom hos dyret eller videresælges til andre. I værste fald resulterer dette i fejlmedicinering, resistensudvikling og forringet dyrevelfærd.

Muligheden for at benytte ordningen med opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinært brug er betinget af en omfattende dokumentation, der gør det svært for dyrlægen. DDD har derfor udarbejdet en vejledning med forklarende tekst til den nye bekendtgørelse, procedurer og instrukser til anvendelse i klinikken samt information til dyreejere.

Hent e-version af vejledningen her

28. januar 2022 trådte en ny veterinærlægemiddelforordning i kraft, der kan medføre behov for opdatering af vejledningen. DDD henviser til Lægemiddelstyrelsens Q og A for ændringer og påtager sig således intet ansvar i det henseende.

På trods af vejledningen bliver muligheden for at opsplitte lægemiddelpakninger fortsat ikke brugt ret meget af dyrlægerne. Næsten to tredjedele svarer i en spørgeundersøgelse, som Dyrlægeforeningen står bag, at de har sat sig ind i reglerne, men fravalgt at bruge ordningen, fordi den er for besværlig og tidskrævende.

De fleste dyrlæger mener, det er alt for besværligt at splitte lægemiddelpakninger

DDD vil fortsat presse på for en regelforenkling, så ordningen med at opsplitte lægemiddelpakninger forhå­bentlig kan få den effekt, som egentlig var tiltænkt. Myn­dighederne bør udvise større tillid til, at dyrlægerne har den fornødne indsigt til at kunne håndtere læge­midler og risikovurdere i hvert en­kelt tilfælde – også i denne situati­on – nemlig at undgå misbrug af overskydende medicin og resistensudvikling.