Gå til sidens indhold

Veterinært udsyn fra distancen

Efterårets generalforsamlingerne i den europæiske sammenslutning af dyrlægeforeninger, FVE, foregik som så mange andre møder i 2020 online. Her kan du læse et lille udpluk af emnerne, der var på dagsordenen i et par af de grupper, hvor DDD er repræsenteret i FVE.

FVE Foto

»It does take more than a pandemic to stop vets from doing their job«.

Sådan lød ordene fra Rens van Dobbenburg, formand for FVE, da han åbnede det virtuelle møde i FVE. Fremmødet var stærkt, og hele vejen rundt på tværs af de europæiske lande var der bred enighed om, at det internationale arbejde er vigtigere end aldrig før - vi skal stå sammen: »It's all about people«.

Telemedicin
Flere af vores europæiske kolleger har oplevet langt strengere corona-restriktioner som fx langvarige udgangsforbud, end vi har i Danmark. Som følge af dette, er der i visse lande åbnet op for anvendelsen af veterinær telemedicin på forsøgsbasis.

FVE vedtog på generalforsamlingen et højaktuelt politikpapir om telemedicin[1], som forinden havde været i høring hos de enkelte lande.

DDD har således også forholdt sig til telemedicin og i den forbindelse udarbejdet vores eget politikpapir, som skal afspejle foreningens holdning til og perspektiv for brugen af telemedicin under danske forhold.

Der findes ikke en universel definition af begrebet veterinær telemedicin, og der er da også både ligheder og forskelle imellem de to politikpapirer. Fx mener DDD ikke, at der kan stilles en ny diagnose eller ordineres receptpligtige lægemidler uden forudgående fysisk konsultation af dyret (undtaget forlængelse af behandling med samtidigt kendskab til dyret), mens FVE lægger op til, at myndighederne i de enkelte lande må afgøre, i hvilke tilfælde man kan tillade ordinering på baggrund af telemedicin.

DDD ser dog mange nye muligheder i anvendelsen, hvor platforme kan bidrage positivt til at forbedre kvaliteten af telemedicin, og DDD mener, at dyrlæger bør tage ejerskab i forhold til de muligheder, som veterinær telemedicin tilbyder inden for de nuværende lovmæssige rammer.

Samtidig vil DDD også arbejde proaktivt for en visionær anvendelse under stor respekt for den veterinære profession, der til stadighed skal sikre dyrs og menneskers sundhed samt god dyrevelfærd i et One Health-perspektiv.

DDD mener også, at den veterinære profession bærer et unikt ansvar, som skal indtænkes i relation til nye tekniske muligheder. Både FVE og DDD mener, at der skal fastsættes standardiserede procedurer, et etisk kodeks og regulering på området, for at sikre en sikker og respektfuld anvendelse af veterinær telemedicin.

Hanne Knude Palshof

[1] https://fve.org/publications/fve-position-and-recommendations-on-the-use-of-telemedicine/

Brug af heste til serumproduktion

Formand for Federation of European Equine Veterinary Associations (FEEVA) – danske Mette Uldahl er udpeget til at sidde i en arbejdsgruppe om brug af heste til serumproduktion. Hun repræsenterer World Veterinary Association, Animal Welfare Working Group og er udpeget, fordi hun har arbejdet en del med de etiske problemer i »the horse blood industry« både i EU og på globalt plan.

Nu er der momentum for at lave en »world wide«-protokol for brug af heste i industrier, hvor man bruger deres blod til alle mulige »bio products«, herunder også brug af heste til serumudvinding i forbindelse med den nuværende COVID-19-pandemi.

EASVO: Mink og langdistancetransporter

EASVO er den sektion i FVE, der beskæftiger sig med offentlig kontrol i primærproduktionen. Og her fik den ekstraordinære coronasituation i danske mink også opmærksomhed.

Fra dansk side blev der berettet om den danske minkproduktion samt udviklingen af smitten i besætningerne. Ligeledes, hvilke tiltag der blev sat i værk, de løbende procedureændringer og politiske beslutninger, der blev taget i forløbet, samt hvilke udfordringer en veterinær beredskabsindsats af denne størrelse møder – og ikke mindst, hvilke fysiske og mentale udfordringer Fødevarestyrelsens medarbejdere er blevet udsat for igennem adskillige uger.

Alle medlemslande er selvsagt berørt af corona-situationen, og det blev besluttet at opprioritere emnet ved førstkommende generalforsamling i 2021. Det blev dog allerede ved mødet oplyst, at man i Italien bruger dyrlæger til at udtage humane svaberprøver, og at man i Tyskland registrerer alle dyr, fx hunde og katte, der bliver testet positive for corona.

Langdistancetransport af dyr
Den tyske delegation viste de foreløbige resultater af en rundspørgeundersøgelse blandt de forskellige medlemslande i EASVO om længerevarende transport af dyr til 3. lande, herunder de enkelte landes tiltag med hensyn til kontrol af eksporterne, hvilestationerne, tilbagemeldinger mv.

EASVO opfordrer FVE til at gå til EU-kommissionen med en appel om, at forholdene for lange transporter til 3.-lande datavalideres inklusive validering af hvilestederne i forhold til oplysninger i logbøgerne. Helt konkret, at man:

  • Fortsætter med at forbedre og harmonisere kontroller i hele EU, ved EU-grænser og i 3.-lande - fx med fokus på hvile- og vandingsfaciliteter
  • Udvikler en central validering af data for transportruter, så man opnår en verifikationsfacilitet til certificering af embedsdyrlæger.

Telemedicin
Generalforsamlingen behandlede det aktuelle politikpapir om telemedicin og påpegede, at embedsdyrlægerne ikke følte sig repræsenteret i papiret, der til gengæld er meget orienteret mod klinisk praksis.

Bente Pedersen