Persondataforordningen

Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018.

Persondataforordningen erstatter Persondataloven. Med persondataforordningen bliver reglerne for behandling af persondata skærpet, og virksomheder, der ikke overholder reglerne, risikerer store bødestraffe for overtrædelse. Bødeniveauet for overtrædelser er helt op til 20 mio. euro eller 4 % af den samlede globale koncernomsætning, hvis det beløb er højere. Datatilsynet kan dog også give påbud.

Endvidere kan dyrlægevirksomheden blive pålagt at skulle betale erstatning til skadelidte (fx kunden eller medarbejderen), der finder, at have lidt tab på, at dyrlægevirksomheden har overtrådt persondataforordningen. Dyrlægevirksomheder vil nok ikke vil blive straffet med så store bøder.

Idet dyrlægevirksomheder som udgangspunkt hovedsageligt beskæftiger sig med personoplysninger, vil der være sagsgange i hverdagen, der skal ændres.

Personoplysninger benævnes af nogle som den nye "valuta". Hverdagen bliver til stadighed mere og mere digitaliseret, og flere og flere personoplysninger flyder frit rundt på nettet. Det er muligt at tjene store summer på at kende forbrugernes personoplysninger, købemønstre og vaner. Dette er grunden til, at EU har fundet det nødvendigt at skærpe beskyttelsen af persondata og har udstedt Persondataforordningen.

Persondataforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af fx dyrlægevirksomheder.

Begrebet "fysiske personer" omfatter ikke kun et menneskeligt individ, men også enkeltmandsvirksomheder. Oplysninger om andre typer af virksomheder, fx. et A/S eller et ApS (kapitalselskaber), er til gengæld ikke beskyttet af persondataforordningen. Det samme gælder oplysninger om myndigheder.

Til venstre i menuen kan du trin for trin se den arbejdsgang, som Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening har udarbejdet. Den er en hjælp til dig og din virksomhed med at få overblik over, hvilke personoplysninger I har, samt hvilke forholdsregler I som minimum skal være opmærksomme på og tage jer af. 

Af Datatilsynets udmeldinger kan udledes, at det som det første er vigtigt som virksomhed at have styr på virksomhedens databehandleraftaler "Trin 6". Dernæst de øvrige trin.

 Kontakt i DDD

Anette.jpg

Anette Villum Pedersen

Tel.: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter