Uddannelsesbeviser

Når du er færdig som veterinærsygeplejerske, får du fra Hansenberg i Kolding et skolebevis. Dette er ikke uddannelsesbeviset.

Afsluttende praktikerklæring
Får at få et uddannelsesbevis skal eleven/praktikvirksomheden indsende den afsluttende praktikerklæring til Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje. Erklæringen siger, at eleven har færdiggjort sine praktikophold i praktikvirksomheden.

Den afsluttende praktikerklæring finder du i dokumentlisten til højre. Vær opmærksom på, at den ene vedrører afslutning af uddannelse som veterinærsygehjælper, og den anden vedrører afslutning af uddannelse som veterinærsygeplejerske.

Erklæringen skal indsendes til:
Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Erklæringen kan også mailes til Anette Villum Pedersen i udvalgets sekretariat: ape@ddd.dk  

Uddannelsesbevis
Når Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje har modtaget den afsluttende praktikerklæring, udsteder udvalget uddannelsesbeviset.

Uddannelsesbeviset overrækkes til eleven af udvalgets formand til dimissionsfesten. Har eleven restpraktik, når dimissionsfesten finder sted, da eftersendes uddannelsesbeviset til eleven, når udvalget modtager den afsluttende praktikerklæring.

Eleven kan ikke søge autorisation som veterinærsygeplejerske hos Fødevarestyrelsen uden uddannelsesbeviset. Læs mere herom under afsnittet Autorisation som veterinærsygeplejerske

Bortkommet uddannelsesbevis
Er du uddannet efter år 1995, og er dit uddannelsesbevis bortkommet, kontakt da udvalget, så får du mailet en kopi af dit uddannelsesbevis.

I tiden før år 1995 var uddannelsen som veterinærsygeplejerske privat. Uddannelsen blev  administreret i Den Danske Dyrlægeforening. Arkivet fra dengang er ikke gemt.

Grundet ovennævnte har Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje desværre ikke mulighed for at udstede et nyt uddannelsesbevis til de veterinærsygeplejersker, der er uddannet før år 1995. Udvalget kan dog lave en erklæring til dig, som du kan bruge i stedet for uddannelsesbeviset, såfremt du skal ansøge om autorisation.

Kontakt Anette Villum Pedersen i udvalgets sekretariat på tlf.: 38 710 888 eller e-mail: ape@ddd.dk vedrørende uddannelsesbeviser.
 

 
 

 Kontakt i DDD

Anette VP.jpg 

Anette Villum Pedersen

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 28-06-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter